Lokacija Kranj Sotočje
 
 

OPIS LOKACIJE

V Kranju, ob sotočju rek Kokre in Save ob Savski cesti je v letu 2009 zraslo moderno stanovanjsko naselje imenovano Stanovanjsko naselje SOTOČJE.
 
Kranj je mesto s pestro in zanimivo preteklostjo, starim mestnim jedrom in sodobnimi upravnimi, kulturnimi, izobraževalnimi in oskrbnimi funkcijami. Lokacija je ob samem mestnem jedru Kranja, ob sotočju rek in z dobro cestno povezavo do mestne obvoznice, ki se navezuje na avtocesto do Ljubljane.
 
Glavni dostop do objektov je po Savski cesti, s katere je uvoz v parkirno klet, v kateri so tudi parkirna mesta za obiskovalce. Pešpoti in kolesarske poti so med bloki ter ob Savi in Kokri.

Stanovanja so vseljiva takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt/e je bilo pridobljeno 28.08.2009.

Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica:

Savska cesta 18A
Savska cesta 18B
Savska cesta 18C


OPIS OBJEKTOV

Naselje obsega tri stanovanjske bloke s 146 stanovanji, podzemno garažo, ki se razprostira pod celotno zazidalno površino naselja ter urejeno okolico oz. zunanjo ureditev.
 
Objekti so orientirani v smeri SV-JZ, z rahlimi odstopanji, postavljeni prečno na Savo in med seboj tvorijo dva trga nepravilnih oblik namenjena stanovalcem. Vhodi v objekte so iz sredinskih trgov. Objekti obsegajo pritličje in tri etaže.
 
Pod objekti je garaža v katero je uvoz iz Savske ceste, med blokoma Ain B.
 
Objekti so priključeni na obnovljeno vodovodno omrežje, javno kanalizacijo, plinsko omrežje, telefonsko omrežje.
 
Skupna garaža je namenjena stanovalcem in obiskovalcem.
 
 

SEZNAM STANOVANJ

Ni stanovanj.