Lokacija Maribor - Betnava
 
 

Objekt se nahaja na atraktivni lokaciji pri Betnavskem parku na naslovu Ulica Eve Lovše 8 v Mariboru.
Stolpnica je sestavljena iz različnih stanovanjskih enot, ki so nanizane okoli vertikalnega jedra. Vertikalno jedro tvori spreminjajoč se notranji prostor stopnišča in dve dvigali. Objekt je vertikalno členjen tako, da so notranje etaže zamaknjene za polovico višine, kar omogoča medetažna stanovanja. Skupno število stanovanj v objektu je 81, ki so razporejena v pritličju in 17 etažah. Stanovanjski sklad RS ima v lasti 6 stanovanj, ki se nahajajo med četrtim in devetim nadstropjem.
Okolica objekta je smiselno urejena, povezuje se z obstoječo novo stanovanjsko sosesko ter je v neposredni bližini največjega trgovskega centra »Mercator« v Mariboru.

Stanovanja so takoj vseljiva.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno 14.11.2014.

Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica:
- EI Ulica Eve Lovše 8

 

OPIS OBJEKTA

Stanovanjski objekt »S3« je lociran sredi novo nastale soseske ob Betnavskem gozdu. Sestavljen je iz pritličja in 17 etaž. Opremljen je z dvema dvigaloma.
Vhodna vrata stanovanja so v kovinski izvedbi, protivlomna, protipožarna, ustrezno toplotno in zvočno izolirana, dimotesna ter opremljena z ustreznim samozapiralom in kukalom.
Vsa ostala notranja stanovanjska vrata so suhomontažna, s podboji in vratnimi krili ter vstavljenimi tesnili ustrezne barve. Vrata v mokre prostore (sanitarije) imajo vratna krila opremljena s prezračevalno rešetko. V teh prostorih (kopalnice, WC in Utility) je izvedena višinska pripira.
Okna in balkonske stene stanovanjskega dela so v PVC izvedbi, zastekljeni z izolacijskim steklom. PVC stene višine nad 400 cm so dodatno stabilizirane z ustreznim jeklenim profilom. Okna (razen severne fasade) so opremljena z zunanjimi ALU senčili v fiksnih vodilih. Zunanje okenske police so iz ALU pločevine.
Na severni zunanji steni je izvedena kontaktna fasada, zaključena s tankoslojnim fasadnim ometom. Fasadni ovoj preostalih treh fasadnih sten objekta (jug, vzhod in zahod) je izveden v ventilirani izvedbi, sestavljen iz fasadnih plošč Alucobond, na podkonstrukciji z vmesno toplotno izolacijo in ventiliranim slojem. Na stiku kontaktne fasade in Alucobond plošč je uporabljen sistemski ventil.
Gotov troslojni parket prvega kakovostnega razreda. Talne in stenske ploščice so v keramični izvedbi.
Vsaka stanovanjska enota ima priključek hladne in tople vode z urejenim razvodnim omrežjem ter merjenjem porabljene vode.
Ogrevanje je izvedeno z grelnimi telesi – ploščatimi radiatorji, bele barve, z vgrajenimi ventili s termostatskimi glavami. Objekt se napaja preko vročevodnega razvoda iz Energetike Maribor, preko hišne toplotne postaje, v kleti objekta, izdelane po splošnih in tehničnih pogojih za priključitev na vročevodno omrežje Energetika Maribor, z ustreznimi merilnimi mesti.
Elektro oprema v stanovanju obsega urejene elektro inštalacije z izpusti za luči in vtičnice ter telefonsko in televizijsko instalacijo.
Podometni razdelilec se nahaja nad vhodnimi vrati. Ob razdelilcu so nameščene še večje instalacijske doze (t.i. omarice – za potrebe komunikacij).
Objekt je opremljen s telekomunikacijskimi povezavami. Iz glavnega tehničnega prostora objekta vodi v vsako stanovanje optična povezava.
V vsakem stanovanju je pripravljena omarica za telekomunikacije, z razvodom ožičenja po stanovanju.
Vsako stanovanje je opremljeno z lastnim števcem na daljinsko odčitavanje porabe vode, z lastnim števcem električne energije in s stanovanjsko podpostajo ogrevanja, ki se napaja iz glavne podpostaje objekta.

 
 

SEZNAM STANOVANJ

Ni stanovanj.