Maribor, Šentiljska

Kakšno stanovanje iščete?

OPIS LOKACIJE
 

Stanovanjski objekti – medsebojno povezani vila bloki na Šentiljski cesti je novogradnja, ki je umeščena za novozgrajenim poslovnim objektom na Šentiljski cesti. Na vzhodni strani objekta se nahajajo zunanja parkirna mesta na zahodni strani pa so zelene površine. Na predmetnem območju je zgrajena povsem nova komunalna infrastruktura. Napeljan je nov plinovod - na območje je pripeljan mestni plin.  Povsem na novo je tudi urejena preskrba z električno energijo. Postajališče mestnega lokalnega potniškega prometa je oddaljeno 50m od objekta. Na predmetnem območju vozu linija št. 15 Košaki – Brestrnica in sicer dva avtobusa vsakih 30 minut.  Osnovna šola Košaki in vrtec sta od lokacije oddaljena cca. 300 m, v neposredni bližini objekta je bencinski servis in več trgovin. Pošta Slovenije se nahaja na prehodu Partizanske ceste v Šentiljsko cesto in je oddaljena 300m. Ob pošti je Petrolov bencinski servis. Glavna železniška postaja je oddaljena 400m od objekta, medtem ko je glavna  mestna avtobusna postaja od objekta oddaljena 500m. Zdravstveni dom Adolfa Drolca-enota center na Vošnjakovi je oddaljen 600m. Na enaki razdali se nahaja tudi Okrožno  in Višje sodišče na Sodni ulici, ZPIZ in policijska postaja. Še bližje je stavba Okrajnega sodišča v Mariboru in sicer 500m. Najbližja živilska trgovina se nahaja na Šentiljski cesti na razdalji 300m. Na tej lokaciji je zgrajena tudi nova trgovina Hofer. Mercatorjeva trgovina z živili se nahaja na glavni avtobusni postaji in je oddaljena 500m. Trgovski center City na Titovi cesti je od lokacije oddaljen 650m. Center mesta Maribor z novo urejenim trgom Leona Štuklja je na razdalji 800m.
 
Stanovanja so vseljiva takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt/e je bilo pridobljeno 31.07.2012.


TEHNIČNO KOMERCIALNI OPIS VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA »ŠENTILJSKA« V MARIBORU – novogradnja treh med seboj povezanih vila blokov A, B in C


Za stanovanje je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica.
 
OPIS NASELJA:
Večstanovanjski objekt se nahaja znotraj obstoječega naselja na Šentiljski cesti v Mariboru.
Objekt je lociran na cesti Maribor-Šentilj. Od centra mesta Maribor je oddaljen približno 800m. Šola in vrtec sta v neposredni bližini, najbližja trgovina je oddaljena 300m od objekta. Priključek na AC Maribor-Murska Sobota in Maribor-Ljubljana je oddaljen 600m.

ZASNOVA OBJEKTA:
Kompleks tvorita dva sklopa stolpičev v obliki črke “L”, v obeh sklopih so tri enote, ki so nad terenom med seboj ločene, v podzemnem delu pa jih povezuje garaža. Posamezno enoto tako tvori stanovanjski del in garažni del.
Parkirne etaže so med seboj ločene tako, da pripadajo vsaka svojemu stopnišču oziroma svoji enoti. Ravno tako so medsebojno ločeni tudi stanovanjski deli. Delijo se na tri enote, ki so popolnoma neodvisne med seboj. Poleg garaže so ločene tudi shrambe, kolesarnice in pomožni in energetski prostori.
Zunanja parkirna mesta so urejena na vzhodni strani objekta in pripadajo vsem trem enotam.

KONSTRUKCIJA:
Objekt je zasnovan v “L” obliki, ki pa je uklonjena navznoter, ker sledi obliki okoliških parcel.
Objekt je Klasična gradnja (opečni votlak, ytong zidak, AB vezi, AB plošče, izolativna fasada).
Nosilne stene so opečne, predelne stene pa iz ytong zidaka, obodne stene kleti, dvigalnih in stopniščnih jaškov so armirano betonske izvedbe. Opečne stene so ometane, glajene in opleskane z belo disperzijsko barvo, v dveh nanosih. Stene stopnišč in skupnih hodnikov stanovanjskih etaž so poslikane s pralno barvo, ometane, glajene in barvane z belo disperzijsko barvo v dveh nanosih. Stene shramb so zidane z ytong zidaki debeline 12,5 in 10 cm, ometane, glajene in barvane z belo disperzijsko barvo v dveh nanosih. 
Medetažna konstrukcija je AB rebrasta plošča. 
Streha je ravne izvedbe. Zaščita hidroizolacije in toplotne izolacije je kulir posip na HI traku. Plasti strehe so parna zapora, XPS 25-42 naklon in Sika folija. Na strehe vodijo servisni izhodi. 
Fasada je izvedena iz polistirena. Debelina toplotne izolacije je 14cm. Barvana je z intenzivnimi toni na beli podlagi. Ograje balkonov so izvedene iz nerjavečih cevastih in ploščatih profilov. Polnila ograj so MAX plošče. 
Tlaki so armirani plavajoči estrihi, sestavljeni iz stiropora 5cm, estrih 6cm in parket 1,5cm, v sanitarnih prostorih pa hidroizolacija 0,5cm, stiropora 5cm, estrih 5cm in keramika 1,5cm. 
Ograja notranjih stopnišč je sestavljena iz nerjavečih cevastih in ploščatih profilov. 
Vhodna vrata v posamezne enote so iz PVC profilov ter zastekljena, opremljena z električno ključavnico za odpiranje preko domofona. 
V enotah B in C sta v stopniščih električni osebni, brez strojnični dvigali. Obe sta primerni za gibalno ovirane. Dvigalo v enoti B je za 8 oseb, nosilnosti 630kg, Š1670/G1800, dvigalo v enoti C pa za 5 oseb, nosilnosti 400kg, Š1500/G1610.
 
TEHNIČNI OPIS STANOVANJ

OBDELAVE IN MATEIALI

Tlaki:
V vseh prostorih razen kopalnice, WC in hodnika je finalni tlak lamelni parket, ob steni so izvedene nizke trikotne letve. V kopalnicah WC in hodnikih je finalni tlak keramika. Različne obdelave tlakov so ločene z diletacijskim kovinskim trakom.

Stene in stropi:
Zidani notranji zidovi so ometani, betonski pa brušeni in glajeni na opažnih stikih ter barvani z belo disperzijsko barvo, v dveh nanosih.
Stropi so brušeni, kitani in pleskani.
Stene v kopalnicah in WC so obložene s keramičnimi ploščicami.

Vrata, okna, okenske police:
Vhodna vrata v stanovanja so proti vlomna in protipožarna.
 
Notranja vratna krila so suho montažna tipska, vratno krilo je opremljeno s serijsko kljuko in ključavnico.
 
Okna in vrata na fasadi so izdelana iz belih PVC profilov, zastekljena z izolacijskim steklom, zunanja polica je iz alu pločevine, notranja pa iz PVC.
 
Okna in balkonska vrata so zasenčena z zunanjimi senčili.
 
INŠTALACIJE
 
Elektroinštalacije:
 
Elektroinštalacije so izvedene tako da ima vsako stanovanje svoje merilno mesto za odvzem električne energije s tarifno varovalko, ter ločen odjem za skupno rabo.
 
Razsvetljava skupnih prostorov je skupna in varnostna. Vklapljanje je lokalno glede na namembnost skupnih prostorov.
 
Za razsvetljavo v stanovanjih so stropni in stenski izpusti za svetilke, razen v kopalnicah in balkonih, kjer so že vgrajena svetila skladno s predpisi.
 
Vsako stanovanje ima predviden elektro priključek za montažo klimatske naprave v stanovanju.
 
V bližini vhodnih vrat je nameščen domofon z zvoncem, ki je povezan s centralnim pozivnim sistemom do stanovanja ter omogoča odpiranje električne ključavnice na glavnih vhodnih vratih in pogovor iz stanovanja.
 
Ogrevanje in vodovod:
 
Objekt je priključen na mestni plin, stanovanja se ogrevajo posamezno preko kombiniranih plinskih peči (ogrevanje in priprava sanitarne vode) v vsakem posameznem stanovanju. Ogrevanje stanovanj je radiatorsko. Radiatorji so beli z vgrajenim termostatskim ventilom. V kopalnici so lestveni radiatorji.
 
Priprava tople sanitarne vode po stanovanjih je preko plinske peči. Odstevalni števci za posamezna stanovanja plina in vode so locirani na vidnem mestu na hodnikih.
 
Sanitarna oprema v kopalnicah je WC školjka s podometnim kotličkom, umivalntk in tuš kabina. Vgrajene so enoročne mešalne baterije.
 
V kuhinjah je priključek tople ln hladne vode za pomivalno korito in hladne vode za pomivaIni stroj, ter skupni odtok .
 
Vsako stanovanje ima priključek za priklop kurišča na trdo gorivo v izrednih razmerah. Čistilna vratca za čiščenje dimnikov so v stanovanjih.
 
Prezračevanje:
 
Sanitarije brez zunanjih oken so prisilno prezračevane z lokalnimi odvodnimi ventilatorji.
 
V kuhinji je priključek za namestitev kuhinjske nape.
 
Hlajenje :
 
V vsakem stanovanju je možnost (predpriprava) kasnejše namestitve split - hladilne enote in sicer v podrocju dnevnega prostora. V ta namen je ustrezno dimenzionirana električna prilkjučna moč in urejen odvod kondenzata.
 
Na balkonski steni je prostor za namestitev konstrukcije za montažo kompresorske enote.
 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
 
Objekt je skladno s pogoji soglasodajalcev priključen na javni vodovod, kanalizacijsko omrežje, elektnčno in TK omrežje CTV ter mestni plinovod.
 
ZUNANJA UREDITEV
 
Dostop in dovoz do objekta je urejen z lokalne ceste do parkirišč za stanovalce in do vhodov v kletno etažo, kjer se nahajajo lastniška parkirna mesta.
 
Ostala parcela je ozelenjena s travo.
Prostor za odlaganje smeti v zabojnike je predviden ob parkirišču. Prostor je obzidan.
 

Borovnica

V prijetem barjanskem naselju, le 30 kilometrov od Ljubljane, vas čaka soseska, ki leži v objemu neokrnjene narave, a premore ...