ODDAJA

Za najem stanovanja se lahko odločijo fizične osebe z dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki Sloveniji. Kot najemnik za nedoločen čas ste pravno zaščiteni pred nenadno odpovedjo stanovanja, hkrati pa lahko sami pogodbo kadarkoli prekinete. Sklad ponuja kakovostna in funkcionalna stanovanja s tlorisi za različne potrebe. Plačilo stroškovne najemnine vam zagotavlja tudi ustrezno vzdrževanje stanovanja.

Kje bi radi živeli?

Število prostih stanovanj
0
Število aktivnih lokacij
0
Kvadrature
0 m2 - 0 m2
Cena mesečnega najema
0 € - 0 €
Obvestilo
Obvestilo 06.07.2023

Stanovanjski sklad RS je dne 6.7.2023 izvedel izbor najemnikov stanovanj po Javnem razpisu za oddajo stanovanj v najem. Obravnaval je prijave za najem stanovanj, ki so jih prosilci oddali skladno s terminskim planom, in sicer v času od 12.5.2023 do vključno 31.5.2023.

V ponudbi je bilo na voljo 176 stanovanj na različnih lokacijah po Sloveniji, od tega 161 stanovanj v soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru, 3 stanovanja v Murski Soboti, po 2 stanovanji na lokacijah Jesenice, Kočevje in Slovenj Gradec ter po 1 stanovanje na lokacijah Brežice, Lovrenc na Pohorju, Vipava, Ribnica, Lenart v Slovenskih goricah in Mežica.

V izboru je bilo obravnavanih 496 popolnih prijav fizičnih oseb. Oddanih je bilo 161 stanovanj, in sicer 147 stanovanj v soseski Pod Pekrsko gorco Mariboru, po 2 stanovanji v Murski Soboti, Kočevju, Slovenj Gradcu in na Jesenicah ter po 1 stanovanje v Brežicah, Lovrencu na Pohorju, Vipavi, Ribnici, Lenartu v Slovenskih goricah in Mežici. V soseski Pod Pekrsko gorco so bila oddana vsa stanovanja, ki so na voljo vsem prosilcem, trenutno neoddana ostajajo samo še stanovanja, ki so namenjena gibalno oviranim osebam.

Vse zainteresirane za najem stanovanja vabimo, da spremljajo spletno stran Sklada http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/, kjer bomo objavili nov termin zbiranja prijav ter izbora najemnikov, kot tudi seznam neoddanih, torej še vedno razpoložljivih stanovanj.

Obvestilo
Obvestilo 12. 05. 2023

Zbiranje prijav za stanovanja iz aktualne ponudbe bo potekalo od 12.05.2023 do vključno 31.05.2023, izbor najemnikov pa bo predvidoma 06.07.2023.  Zainteresirani najemniki si lahko med razpisno dokumentacijo ogledajo slike, opise in komercialne skice stanovanj, ogledi stanovanj pa niso predvideni.

Oddaja prijav je možna samo v elektronski obliki, s klikom na zavihek »Vloga za prijavo«.

Obvestilo
Obvestilo 27.03.2023

Sporočamo vam, da je Stanovanjski Sklad RS, na podlagi veljavne zakonodaje in objavljenih Javnih razpisov dne 24.3.2023 sprejel Sklep o spremembi najemnin z mesecem aprilom 2023 za stanovanja oddana preko Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem.

 

Na podlagi 2. in 3. odstavka 1.2. točke Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem, ki je objavljen na naši spletni strani, se najemnina lahko spremeni s sklepom najemodajalca, pri čemer se smiselno upoštevajo predpisi o načinih valorizacije denarnih obveznosti ter morebitne spremembe poslovne politike lastnika, razmer na trgu najemnih stanovanj in spremembe stanovanjske zakonodaje. Uskladitev najemnin se izvede predvidoma na dan 1.4. vsako leto oziroma ob ponovni oddaji izpraznjenih stanovanj, v kolikor ni z zakonodajo za javna najemna stanovanja ali sklepom najemodajalca določeno drugače.

Najemnina z upoštevanjem sprejetega dviga bo obračunana že pri naslednji položnici v mesecu aprilu 2023. Z navedenim dvigom najemnin za posamezna stanovanja se lahko seznanite tudi na povezavi http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/dokumentacija.

 

V upanju, da navedeno ne bo pretirano vplivalo na vaš vsakdan vas lepo pozdravljamo in vam še naprej želimo prijetno bivanje v naših stanovanjih!

 

Lepo pozdravljeni!