ODDAJA

Za najem stanovanja se lahko odločijo fizične osebe z dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki Sloveniji ter pravne osebe zasebnega in javnega prava oziroma organizacije, vse s sedežem v Republiki Sloveniji - brez začetnih sredstev za lastno naložbo. Kot najemnik za nedoločen čas ste pravno zaščiteni pred nenadno odpovedjo stanovanja, hkrati pa lahko sami pogodbo kadarkoli prekinete. Sklad ponuja kakovostna in funkcionalna stanovanja s tlorisi za različne potrebe. Plačilo stroškovne najemnine vam zagotavlja tudi ustrezno vzdrževanje stanovanja.

Kje bi radi živeli?

Število prostih stanovanj
0
Število aktivnih lokacij
0
Kvadrature
0 m2 - 0 m2
Cena mesečnega najema
0 € - 0 €
Obvestilo
Izbor najemnikov stanovanj z dne 26.1.2023

Stanovanjski sklad RS je dne 26.1.2023 izvedel izbor najemnikov stanovanj po Javnem razpisu za oddajo stanovanj v najem z dne 24.10.2022. Obravnaval je  prijave za najem stanovanj, ki so jih prosilci oddali skladno s terminskim planom, in sicer v času od 22.11.2022 do vključno 9.12.2022. V ponudbi je bilo na voljo 212 najemnih stanovanj, od tega 182 v Mariboru, 14 v Črnomlju, 3 v Ljubljani, po 2 stanovanji v Šoštanju, Murski Soboti in Novem mestu, po 1 stanovanje v Mežici, Kočevju, Slovenski Bistrici, Slovenj Gradcu, Brežicah, Cerknici, Kopru.

 

V izboru je bilo obravnavanih 627 popolnih prijav fizičnih oseb. Oddanih je bilo 191 stanovanj, in sicer 176 stanovanj v Mariboru, 3 v Ljubljani, po 2 stanovanji v Šoštanju, Murski Soboti in Novem mestu, ter po 1 stanovanje v Črnomlju, Slovenski Bistrici, Slovenj Gradcu, Brežicah, Cerknici in Kopru. Trenutno neoddanih stanovanj ostaja 21, od tega 6 na lokaciji Maribor.

 

Nov termin zbiranja prijav ter izbora najemnikov, kot tudi seznam neoddanih, torej razpoložljivih stanovanj, bomo objavili predvidoma v drugi polovici februarja 2023.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za oddajo stanovanj v najem

Prenesi datoteko (275 kB)
  Več dokumentov