Dobrodošli
 
  

Javni razpis za oddajo stanovanj v najem.pdf (133 kB)
Splošni pogoji za oddajo stanovanj v najem.pdf
- z dne 22.6.2015 (141 kB)
Splošni pogoji za oddajo stanovanj v najem.pdf
- z dne 21.2.2013, 18.7.2013 (362 kB) 
Najemna pogodba fizične osebe.pdf (52 kB)
Najemna pogodba pravne osebe.pdf (179 kB)
Vloga za fizične osebe.pdf (329 kB)
Vloga za pravne osebe.pdf (241 KB)
 Protokol žrebanja.pdf (79 kB)
 Prioritetni razredi.pdf (102 kB)
 Naključni izbor.pdf (107 kB)
 Sklep o višini najemnine.pdf (3243 kB)
   Termini za izbor.pdf (88 kB)
   Sklep o umiku stanovanj.pdf (504 kB)
 
   
   
   

Nov termin za oddajo prijav za najem je od 13.1.2017 do 4.2.2017, izbor najemnikov pa bo 9.2.2017.

 
 

 
Seznam lokacij