Maribor, Pobrežje

Kakšno stanovanje iščete?

OPIS LOKACIJE

Mestna četrt Pobrežje v Mestni občini Maribor leži na vzhodnem delu mesta Maribor. Prometno je dostopna iz hitre ceste, ki poteka skozi mesto.

Predvideni objekt je prvi objekt bodoče soseske, ki se v prijazni urbanizaciji razteza vzdolž ulice Veljka Vlahoviča, že vzpostavljene ulice avenijskega tipa s pestro trgovsko ponudbo. Celotno sosesko omejuje s severne strani reka Drava, ki daje neizbrisen pečat temu področju.

Pomemben dejavnik je bližina centra mesta, kakor tudi ostalih družbeno-kulturnih vsebin.

Pri tem ne gre prezreti tudi neposredno bližino zelenih ter rekreacijskih površin, od koder se počasi umika bazična industrija.

Stanovanje je vseljivo takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt/e je bilo pridobljeno 29.01.2009.

Za stanovanja so, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljene energetske izkaznice.

EI_Ulica  Veljka  Vlahovića  64  (MBP045)

 

OPIS OBJEKTOV

Stanovanjsko poslovni objekt »A« je lociran ob ulici Veljka Vlahoviča na zahodu, na severu pa meji na podaljšek Čufarjeve.
 
Objekt je sestavljen iz: kletne etaže, pritlične etaže, medetaže v lameli A1 in štirih nadstropij.
 
Preko stopniščnih vertikal je z dvigali povezava s kletno etažo, kjer so pokrita parkirišča za stanovalce, shrambe za stanovalce, kolesarnice, tehnični prostori in prostori za telekomunikacije.
Klet je izvedena pod celotnim pritličnim delom objekta in pod celotnim parkiriščem v pritličju. Vhod v kletno etažo je zaprt z dvižnimi vrati.
 
Pritličje je namenjeno zgolj poslovni in trgovinski dejavnosti. Med lamelama A1 in A2 je v pritličju pasažni prehod.
 
Vsa nadstropja imajo stanovanjsko namembnost. V posamezni etaži je 30 stanovanj. Stanovanja so razdeljena na tri vhode od katerih pripadata vhod A1 in vhod A2 lameli A1 in vhod 3 lameli A2.
 
Vsako stanovanje ima ločen števec za vodo, elektriko in ločen sistem ogrevanja s stenskim plinskim pretočnim grelnikom za ogrevalno in sanitarno vodo. Ogrevanje stanovanj je v celoti radiatorsko.
 

Mozirje

Stanovanjsko poslovna stavba Podrožnik Mozirje se nahaja ob cesti »Na trgu« nasproti upravnega središča Mozirje.

Novo mesto

Stanovanjski objekt B2 se nahaja v sklopu obstoječega naselja v Podbrezniku pri Novem mestu.

Maribor, Betnava

Na atraktivni lokaciji pri Betnavskem gozdu v stanovanjskem objektu Betnavski park, oddajamo skupno 35 sodobnih stanovanj različnih struktur, ki imajo zagotovljena parkirna mesta (vsako stanovanje po eno parkirno mesto) v podzemni garaži in pripadajoče kletne shrambe v 1. in 2. kleti. Etažnost objekta je 2K+P+7N

Maribor, Pobrežje

Stanovanjsko poslovni objekt »A« je lociran ob ulici Veljka Vlahoviča na zahodu, na severu pa meji na podaljšek Čufarjeve. Objekt je sestavljen iz: kletne etaže, pritlične etaže, medetaže v lameli A1 in štirih nadstropij.