Lovrenc na Pohorju

Kakšno stanovanje iščete?

OPIS LOKACIJE

Lovrenc leži v kotlini pod Roglo na severni strani Pohorja. V kraj pridete iz Maribora po cesti čez Dravsko dolino, kjer pri zaselku Ruta zavijete čez Dravo. Pot vas vodi po soteski skozi romarski kraj Puščava za katerim se odpre čudovita Lovrenška kotlina obdana s pohorskimi gozdovi.
 
Nova občina Lovrenc na Pohorju zajema 7 naselij, ki so razpršena naokrog in ima okoli 3100 prebivalcev. Urbanizirano, večinoma obcestno središčno naselje v severnem delu Pohorja leži v Ribniško-Lovrenškem podolju, ob potoku Radoljni.
 
Čeprav so možnosti za kmetovanje razmeroma ugodne je glavna gospodarska dejavnost , ki se je v preteklosti razvila zaradi obilo vodne sile in lesa iz bližnjih gozdov. Tu so bile žage in kovačije, usnjarna, steklarna in talilnica železove rude. Iz obrtnih delavnic sta nastali Tovarna kos in srpov in obrat Marlesa. Čeprav so tu zaposleni tudi številni okoličani, se več krajanov Lovrenca vozi na delo v dolino, predvsem v Maribor in Ruše.
 
Vsa potrebna družbena infrastruktura in oskrbne dejavnosti so od objekta oddaljeni manj kot 500 m.

Stanovanja so vseljiva takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt/e je bilo pridobljeno 28.09.2010.


 

OPIS OBJEKTA

Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica.
- EI Vozniška pot 2


Poslovno stanovanjski objekt je členjen v dve ločeni enoti ter se na ta način bolj homogeno umešča v prostor. V kletni etaži, ki je dostopna z južnega dela lokacije se nahajajo parkirni prostori. Etaža je na zgornjem robu lokacije popolnoma vkopana, na spodnjem pa je neposredno dostopna s kote obstoječega terena. Na ta način je omogočeno naravno prezračevanje garaž.
 
V pritličju se nahajata dva programska sklopa poslovnih prostorov. V severni lameli se nahaja trgovina. V južni lameli se nahajajo manjši lokali (gostinski lokal, mesnica, pekarna…), ki so tako kot trgovina dostopni za stranke preko nadkrite pasaže na vzhodni strani objekta. Ob JZ strani objekta je speljan zunanji dostop za pritlične lokale, ki služi predvsem kot servisni dostop ter dostop do tehničnih prostorov objekta (toplotna podpostaja, tehnični prostor-elektrika, prostor za čistila).
 
V nadstropjih se nahaja 18 stanovanj različnih velikosti, ki so dostopna preko središčnega vertikalnega jedra s stopniščem in dvigalom. Na vsaki strani vertikalnih komunikacij so v nadstropjih štiri stanovanjske enote oz. dve v zadnji etaži mansarde. Pripadajoče shrambe so umeščene v 1. nadstropje objekta in so dostopne preko osrednjega stopnišča/dvigala.
 
Objekt ima tudi dvigalo.
 
V kleti objekta je garaža z 22 parkirnimi mesti.
 
Vsi so priklopljeni na električno distribucijsko omrežje in na obstoječe javno vodovodno omrežje.
 
Vsako stanovanje ima:
  • - ločen števec za vodo, elektriko in plin
  • - kopalnico opremljeno s stensko keramiko in s kopalniško opremo
  • - shrambo
  • - talno gretje po celem stanovanju (razen kopalnice-radiator)
 
Uporabno dovoljenje za objekt je bilo izdano v septembru 2010.
 

Borovnica

V prijetem barjanskem naselju, le 30 kilometrov od Ljubljane, vas čaka soseska, ki leži v objemu neokrnjene narave, a premore ...

Sv. Ana v Slovenskih goricah

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric.

Slovenj Gradec, Ozare

Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter gospodarsko, pravno, šolsko, bančno, zdravstveno, informacijsko, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije.

Ljubljana, Novo Brdo

Širši prostor Brda, Vrhovcev zaznamuje kvaliteten odprti prostor z veliko urejenega in naravnega zelenja, kjer prevladuje točkovna individualna stanovanjska gradnja, ki širšemu območju vzpostavlja obstoječo identiteto. Ožje območje predmetne lokacije je pridobilo novo identiteto znotraj zelenega sistema s stanovanjskim naseljem BRDO 1 in malo odmaknjenim Tehnološkim parkom, ki sta se s svojim urbanističnim merilom nekoliko oddaljila od merila okoliške individualne pozidave.