Slovenj Gradec

Kakšno stanovanje iščete?

OPIS LOKACIJE

Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji  ter pravno, gospodarsko, bančno, šolsko, informacijsko, zdravstveno, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije. Predstavlja upravno središče Koroške regije.
 
Občina, preko regionalne ceste Maribor-Dravograd-Slovenj Gradec-Velenje prometno povezana s preostalim delom Slovenije.
 
Za mestno občino Slovenj Gradec so značilne velike dnevne migracije v občino in sicer iz drugih občin Koroške (prednjačijo prebivalci Dravograda, Raven na Koroškem in Mislinje), saj se iz teh krajev na delo v Slovenj Gradec vsakodnevno vozi okoli 3.500 zaposlenih. Slovenj Gradec je v zadnjem času razvil šolsko mrežo v okviru Koroškega višje in visokošolskega središča in Šolskega centra Slovenj Gradec.
 
Stanovanjski blok leži v stanovanjski soseski Polje. Zgrajen je ob obstoječem stanovanjskem bloku in skupaj z njim tvori zaključeno prostorsko enoto.
 
 
Oddaljenost stanovanjskega bloka od pomembnejše infrastrukture:
 
- avtobusna postaja
- vrtec
- Prva osnovna šola
- Druga osnovna šola
- Tretja osnovna šola
- Gimnazija
- Šolski center
- Zdravstveni dom
- Splošna bolnišnica
- Okrajno sodišče
- Upravna enota
- Trgovski center
- Športni park
800 m
100 m
400 m
300 m
400 m
500 m
450 m
400 m
400 m
800 m
700 m
200 m
300 m
                       

Stanovanja so vseljiva takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt/e je bilo pridobljeno 15.04.2010.


 

OPIS OBJEKTA

V objektu je 35 stanovanj v šestih etažah in 53 parkirnih mest v dveh etažah. Struktura stanovanj je zelo raznolika in obsega enosobna, dvosobna, trisobna, stanovanja z galerijo in dvoetažna stanovanja.

 
Gabarit objekta je :pritličje, 1., 2., 3. nadstropje, mansarda in dve kletni etaži. Dovoz je iz SZ strani, s priključkom na obstoječo občinsko cesto. Pred stanovanjskim blokom so urejena parkirišča za obiskovalce. Med parkiriščem in objektom poteka pešpot, ki se nadaljuje ob obstoječem bloku in je asfaltirana. Vhod v stanovanjski blok je iz SV strani, iz dvignjenega platoja pred objektom, ki je dostopen preko stopnišča in preko obstoječe rampe, ki omogoča dostop funkcionalno oviranim osebam in vozičkom. Dovoz v 1. klet, kjer se nahajajo parkirišča je iz JV strani, iz Ronkove ulice, po obstoječem dovozu v obstoječi blok. Na JZ strani se nahaja zelenica in ograjeni zunanji zazelenjeni atriji za stanovalce. 

 
Shrambe za stanovalce, prostor za čistilko, prostor za zbiranje komunalnih odpadkov in parkirišča (18 PM) se nahajajo v 1. kleti. V 2. kleti se nahaja 33 parkirnih mest. Dostop do obeh kleti je omogočen z dvigalom, preko notranjega stopnišča in zunanjega stopnišča na severni strani.

 
V pritličju je sedem stanovanj z atriji.

 
Objekt je zgrajen po najnovejših standardih glede toplotne in zvočne zaščite, racionalne rabe energije in vgrajenih materialov.

 
Vsako stanovanje ima lastno ogrevalo na zemeljski plin, svoj števec porabljene vode in električne energije. V stanovanjih je izvedena inštalacija optičnega kabla in predpriprava za montažo klimatskih naprav.
 

Novo mesto

Stanovanjski objekt B2 se nahaja v sklopu obstoječega naselja v Podbrezniku pri Novem mestu.

Mežica, Trg svobode 11

Poleg mesta Mežica, ki predstavlja urbano in upravno središče občine ter premore blizu 3.500 prebivalcev.