Brežice, Pod obzidjem

Kakšno stanovanje iščete?

Brežice – Pod Obzidjem 32 in Černelčeva cesta 4a


Občina Brežice se razprostira na 268 km2  in leži ob reki Krki in Savi. Spada med večje občine, saj ima po zadnjem popisu 24.473 prebivalcev, ki živijo v 109 naseljih oziroma v 20 krajevnih skupnostih. Ima zelo pomembno geostrateško lego. Tu poteka pomembna cestna in železniška povezava. Tudi meja je pomemben dejavnik, ki predstavlja desetino vse meje s sosednjo državo Hrvaško.

Mesto leži na Krško-brežiškem polju, tako da ga na jugu omejuje reka Sava. Zaradi tega spada pod Štajersko tradicionalno pokrajino, saj prav reka Sava ločuje Štajersko pokrajino od Dolenjske.

V bližini se nahajajo:

 

Stanovanja so vseljiva takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno 5.8.2020.

Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica.

KOMERCIALNO TEHNIČNI OPIS

Opis Stanovanjskega naselja Pod obzidjem v Brežicah.

Pričetek gradnje: april 2019,

Dokončanje gradnje: avgust 2020

Opis lokacije 

Objekt Pod obzidjem se nahaja v središču mesta Brežice, ob dvema cestnima vpadnicama (Černelčeva cesta in Pod obzidje), tako da tvori obliko črke »L«. Predvidena postavitev omogoča ureditve velikega zelenega atrija na jugovzhodnem delu parcele., kjer je tudi urejeno, z rampo regulirano zunanje parkirišče.

Lokacija območja urejanja se nahaja v mirni okolici, s kvalitetno infrastrukturno opremo, v bližini javnih ustanov kot so vrtec, osnovna šola, srednja šola, zdravstveni dom, lekarna, bolnišnica in trgovine. V neposredni bližini je tudi avtobusno postajališče, pošta in staro mestno jedro. 

 

Oddaljenost od pomembnejših objektov (cca): 

  • Zdravstveni dom/Lekarna Brežice 50m 
  • Osnovna šola Brežice 100m 
  • Športna dvorana 100m 
  • Športno igrišče 100m 
  • Gimnazija 100m 
  • Staro mestno jedro 150m 
  • Vrtec Brežice 250m 
  • Splošna bolnišnica Brežice 150m 
  • Trgovina »SPAR« 260m 
  • Pošta 200m   

Območje je namenjeno bivanju in ima urejena funkcionalne in zelene površine, prav tako je zagotovljena parkovna ureditev, v neposredni bližini je tudi urejeno otroško igrišče (pri Osnovni šoli Brežice). Širše gledano so Brežice odlična lokacija, izjemno priljubljeno »spalno« naselje, na zelo pomembni geostrateški legi, saj je blizu prometna povezava s Krškim, Novim mestom in Zagrebom, kjer veliko ljudi dnevno potuje na delo. 

Tehnične lastnosti

Osnovni opis

Večstanovanjski objekt »POD OBZIDJEM« se nahaja, del stavbe in vhodi v stanovanja ter poslovne prostore) na naslovu Černelčeva cesta 4a, del pa na naslovu Pod obzidjem 32, ki ločuje staro mestno jedro od novejšega dela mesta. Ima 5 etaž (klet, pritličje, dve nadstropji in terasno etažo) skupne višine 12.22m. 

Objekt je priključen na kanalizacijsko, vodovodno, električno in telekomunikacijsko omrežje in je zgrajen iz kvalitetnih materialov, ki zagotavljajo kakovost in trajnost. 

Objekt spada med »skoraj nič energijske objekte«, in sicer je uvrščen v odličen energetski razred A1. 

Nosilna konstrukcija in predelne stene v posameznem stanovanju 

Izvedena je kot masivna armirano betonska konstrukcija sestavljena iz AB medetažnih plošč in AB sten in stebrov. Objekt je temeljen na talni plošči. Podzemni del je izveden z uporabo vodotesnih betonov. Konstrukcija je projektirana in skladna z Evrokod standardi. 

Izveden je sistem predelnih sten Ytong (revolucionaren sistem stenskih lamel velikega formata), debeline 10 cm.  

Streha 

Izvedena je nepohodna ravna z ustrezno toplotno zaščito in ustrezno strešno folijo. Na delu kjer je le ta pohodna je položena keramika na tipski podkonstrukciji (buzoni).

 

STREHA

 

sestava

debelina [cm]

l [W/m.k]

 

strešna folija

0.18

 

 

toplotna izolacija XPS

10 × 2

0,036

 

naklonska izolacija FIBRAN INCLINE

2-15

 

 

parna zapora

 

 

 

AB plošča

20

 

 

Fasada 

Fasadni sistem ECTIS. Debelina toplotne izolacije debeline 20 cm. Vgrajen je fasadni sistem za katerega je izdano evropsko tehnično soglasje ETAG 004. Okoli okenskih odprtin je izvedena dodatna izolacija iz ekstrudiranega polistirena debeline 3 cm zaradi preprečitve toplotnega mostu.

- barva: bela (prvo in drugo nadstropje) in antracit (pritličje in terasna etaža).

 

ZUNANJI ZID

 

sestava

debelina [cm]

l [W/m.k]

 

Baumit SilikonTop

0.2

 

 

Baumit UniPrimer

 

 

 

Baumit StarContact Light

0.4

 

 

Baumit EPS-F debeline

20

0,039

 

Baumit StarContact Light

1

 

 

AB zid

20

 

 

Tlaki 

Vsi tlaki v stanovanjskem delu so izvedeni kot plavajoči zvočno izolirani estrihi. Na hodnikih in stopnica in shrambah je položena keramika, v stanovanjih pa hrastov parket (WEITZER) velikega formata, primeren za talno gretje. V sanitarnih prostorih (kopalnica in WC) ter v utility-u je kot talna obloga keramika.

STAVBNO POHOŠTVO

Okna in žaluzije na elektro pogon 

Okna so iz 6- komornih PVC profilov. Gre za zasteklitev s troslojnim izolacijskim steklom. Za senčenje so VGRAJENE zunanje žaluzije krpan na elektro motorni pogon. 

Vrata 

Vhodna vrata v stanovanja so enokrilna požarna vrata s podboji, ustrezne zvočne zaščite, bele barve, ravno rezana, opremljena s kukalom in skriti nasadili.

Dostop do objekta je urejen s kartično kontrolo dostopa. Skladno z normativi se vhod in stanovanja opremijo z domofoni. 

Dovoz v garažo je zaprt s sekcijskimi vrati na motorni pogon. Odpiranje z daljincem.  

Dvigala 

V objektu sta dve dvigali, ki povezujeta vse etaže (vključno z garažo) znotraj objekta po vertikali, gre za večje dvigalo (13 oseb), gre za električno osebno dvigalo brez strojnice, uveljavljene blagovne znamke s sistemskim certifikatom KONE MonoSpace 500, PW13/10-19 .

Inštalacije in ogrevanje 

Vsako stanovanje ima ločeno merjenje hladne in tople vode, elektrike ter toplote. Skupna poraba se nanaša na porabnike v skupnih prostorih. Odčitavanje porabe vode in toplote za gretje je izvedeno z daljinskim odčitavanjem. 

Ogrevanje stanovanj je izvedeno s skupno kotlovnico z visoko učinkovito toplotno črpalko z uporabo geosond. Sistem omogoča tudi pasivno pohlajevanje stanovanj preko talnega razvoda. 

Stanovanja so ogrevana preko talnega gretja (conska regulacija), kjer se celo stanovanje obravnava kot ena cona. Stanovanje je opremljeno s termostatom on/off s funkcijo gretje/hlajenje. V kopalnicah so za dogrevanje predvideni električni kopalniški radiatorji, ki so opremljeni z termostatom. 

Prezračevanje 

Stanovanja se prezračujejo z energetsko varčnim centralnim prezračevanjem z rekuperativnimi enotami, ki imajo termični izkoristek nad 80%. Vsako stanovanje ima v svoji shrambi vgrajeno svoj rekuperator.

Vgrajeni so rekuperatorji znamke Komfavent DOMEKT-R-300-V-R1-F7/M5-C6-L/AZ , ki je entalpijski rekuperator, ki vrača vlago v prostor in nudi možnostjo upravljanja na daljavo, preko mobilnega telefona. 

Hlajenje 

Pohlajevanje stanovanj je mogoče preko talnega razvoda (pasivno hlajenje). Za dodatno razvlaževanje/hlajenje imajo stanovanja pripravljene priključke za montažo split klima naprav. 

Priprava tople vode 

Priprava tople sanitarne vode se vrši centralno. V vsakem stanovanju je predviden ločen vodomerni števec za toplo vodo. Do vsakega merilnega mesta je zagotovljena cirkulacija tople vode. ​

Elektro instalacije 

Razsvetljava skupnih prostorov (garaže, vhodi, stopnišča,hodniki): Predvidena je sodobna – energijsko-varčna razsvetljava z LED svetili in LED trakovi, s samodejnim vključevanjem preko senzorjev gibanja. Varnostna – zasilna razsvetljava je predvidena na vseh komunikacijah proti glavnim izhodom iz objekta. Razsvetljava v stanovanjih je predvidena tako, da ambientna svetila lahko izbere in vgradi po lastni izbiri na svoje stroške lastnik stanovanja. 

Električni priključki in vtičnice so predvideni tako, da je možno priključiti vse gospodinjske aparate in prenosne kuhinjske aparate in ostale porabnike v stanovanju. Predviden je priključek za stanovanjsko klima napravo. 

Meritve porabe el.energije za stanovanja: za vsa stanovanja so predvideni 3-fazni priključki s števci v skupnih merilnih omarah, ki so predvidene v tehničnem prostoru v pritličju.  Meritve porabe toplotne energije za ogrevanje: merjenje s kalorimetri za vsako stanovanje. Meritve porabe vode: predvideno je merjenje s števci na daljinsko odčitavanje za vsako stanovanje. 

Zaščita pred el. udarom za človeka: na vseh stanovanjskih razdelilcih, je kot dodatni zaščitni ukrep predvidena vgradnja glavnih zaščitnih stikal na diferenčni tok (Iizkl=0,3A) in za vtičnice v kopalnicah – kombiniranih zaščitnih stikal s tokom napake 0,03A. 

Požarno-javljalni sistem: avtomatsko požarno javljanje je predvideno za garaže, strojnico,hodnike, dvigalo. 

Informacijsko-komunikacijski sistem: za vsako stanovanje je predviden univerzalni dvojni optični priključek za internet in televizijo, ki omogoča hitrosti prenosa podatkov večje od 10 Gbytov/sek.

Stanovanjski govorilni sistem: za vsako stanovanje je predvidena govorilna naprava, domofon za komuniciranje in odpiranje glavnih vrat na vhodu, z dodatno pozivno tipko pred vhodom v stanovanje. 

Prenapetostna zaščita in zaščita pred strelo: na objektu je predvidena sodobna prenapetostna zaščita  in strelovodna zaščita, za učinkovito preprečevanje poškodb stanovanjskih aparatov in človeka ob udarih strele v objekt in okolico. 

Mežica, Trg svobode 11

Poleg mesta Mežica, ki predstavlja urbano in upravno središče občine ter premore blizu 3.500 prebivalcev.

Brežice, Pod obzidjem

Občina Brežice se razprostira na 268 km2 in leži ob reki Krki in Savi.

Gornja Radgona, Trate

Gornja Radgona je nastala na pobočju Grajskega griča (nmv 265 m) in leži v severovzhodni Sloveniji in vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo.

Sv. Ana v Slovenskih goricah

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric.