Kočevje, Pri Unionu

Kakšno stanovanje iščete?

KOČEVJE – Pri Unionu 42 in Pri Unionu 43


Občina Kočevje je največja občina v Republiki Sloveniji saj zavzema kar 555,4 km2, v 86 naseljih oziroma 6 krajevnih skupnosti pa živi približno 15.919 prebivalcev. Kočevsko spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije in tudi Srednje Evrope saj 90 % pokrajine pokrivajo gozdovi.

Kočevsko zaznamuje tudi posebna zgodovina. Skoraj 600 let so tu živeli kočevski Nemci, ki so predstavljali kulturni in jezikovni otok sredi slovenskega ozemlja. Spomini nanje živijo še danes, največ pa jih je shranjenih v Pokrajinskem muzeju.

Največji kraj je mesto Kočevje, ki je upravno, gospodarsko in kulturno središče občine Kočevje. Mesto leži na kraškem Kočevskem polju na obeh straneh kraške reke, ponikalnice Rinže. Z Ljubljano kot tudi s Hrvaško (mejni prehod Petrina) ga povezuje glavna cesta.

V bližini se nahajajo:

 

Stanovanja so vseljiva takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno 17.6.2021.

Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica.

Energetska izkaznica - Blok A.pdf ( kB)

Energetska izkaznica - Blok B.pdf ( kB)

 

Tehnično-komercialni opis:

Tehničnko komercialni opis.docx ( kB)

 

Pekrska gorca, Maribor

Maribor na vseh ravneh pripoveduje bogato zgodbo o prepletu ustvarjalnosti, znanja in usmerjenosti v napredek; o okolju, kjer se dobro počutijo tisti, ki v njem ustvarjajo in živijo. Po zaslugi kakovostne infrastrukture, odlične geolokacije, ki ga umešča v samo središče Evrope in vpetosti v logistično mrežo, je Maribor prvovrstno poslovno okolje za razvoj ali nadgradnjo poslovnih priložnosti.

Ljubljana, Novo Brdo

Širši prostor Brda, Vrhovcev zaznamuje kvaliteten odprti prostor z veliko urejenega in naravnega zelenja, kjer prevladuje točkovna individualna stanovanjska gradnja, ki širšemu območju vzpostavlja obstoječo identiteto. Ožje območje predmetne lokacije je pridobilo novo identiteto znotraj zelenega sistema s stanovanjskim naseljem BRDO 1 in malo odmaknjenim Tehnološkim parkom, ki sta se s svojim urbanističnim merilom nekoliko oddaljila od merila okoliške individualne pozidave.

Slovenj Gradec, Ozare

Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter gospodarsko, pravno, šolsko, bančno, zdravstveno, informacijsko, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije.

Novo mesto

Stanovanjski objekt B2 se nahaja v sklopu obstoječega naselja v Podbrezniku pri Novem mestu.