Borovnica

Kakšno stanovanje iščete?

Opis lokacije

V prijetnem barjanskem naselju Borovnica, le 30 kilometrov od Ljubljane, vas čaka soseska, ki leži v objemu neokrnjene narave, a premore vse pred¬nosti sodobnega mestnega življenja – Soseska ob potoku.
Stanovanjska soseska je umeščena ob potok Borovniščico in dišeč smrekov gozd na eni strani ter obstoječe urbano okolje s trgovino, zdravstvenim domom, lekarno, pošto, bencinskim servisom, os-novno šolo, glasbeno šolo, vrtcem ter knjižnico na drugi strani. V neposredni bližini je tudi železniška postaja – vlak vas v center Ljubljane pripelje v le 18 minutah - avtocesta in seveda regionalna cesta, ki vam omogoča podrobno raziskovanje okoliških zanimivosti in lepot

Kraj ima poleg železniške postaje, ki se nahaja tik ob novem naselju, tudi:
  • vrtec,
  • devetletno osnovno šolo v sklopu katere deluje tudi Podružnična glasbena šola,
  • trgovine,
  • zdravstveni dom,
  • lekarno,
  • bencinsko črpalko,
  • avtobusno postajo.
Borovnica med drugim ponuja tudi obilo možnosti za uživanje v neokrnjeni naravi. 
Stanovanja so vseljiva takoj.
Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt/e je bilo pridobljeno 04.02.2013.

 

Tehnično komercialni opis

(Popis tehničnih lastnosti stavbe ter njenih posameznih delov)
 
Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica:
Nova energetska izkaznica je v fazi izdelave.
 

Uvod

Investitor ORBITAL d.o.o., Savska cesta 10, Ljubljana je v Borovnici zgradil večstanovanjske objekte s priključki na komunalno in prometno infrastrukturo ter priključkom na javno cesto. Lokacija se nahaja znotraj obstoječega naselja oz. v nadaljevanju obstoječega blokovskega naselja morfološke enote B1S/17, ob potoku Borovniščica, v Borovnici.
Dostop in uvoz v novo naselje do objektov je urejen po novi povezovalni cesti in po novem cestnem priključku na Ljubljansko cesto, regionalno cesto R III – 642 Vrhnika – Podpeč.
 

Zasnova

Objekti z oznako A1, A2, A3 (tipa »A«), B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 in B8 (tipa »B«), so pravilne pravokotne tlorisne oblike. Vhodi v objekte se nahajajo na severovzhodni (tip »A«)  oz. jugozahodni strani (tipa »B«). Osnovni stavbni kubus vsebuje vkopano kletno etažo, pritlično etažo in dve do tri nadstropja oz. dodatno mansardno etažo. Na vseh objektih je izvedena ravna streha.
Vsi objekti so v celoti namenjeni stanovanjem. Večja stanovanja imajo loggie, zgornja stanovanja terase, pritlična stanovanja v objektih tipa A pa tudi atrije. V stanovanjski soseski je 195 stanovanjskih enot.
Oblikovanje objektov je poenoteno. Fasada osnovnega stavbnega kubusa je do predzadnje etaže oblikovana kot enovito stavbno telo in obdelana s kontaktno fasado. Fasada zadnje etaže je pri objektih tipa A izvedena v videzu strešine z ALU strešnimi ploščami, pri mansardah objektov tipa B pa so mansarde delno obložene z leseno letveno fasado.
Osnovni tlorisni modul predstavlja dva tipa objektov, in sicer:
  • blok tipa A je konstrukcijskih tlorisnih dimenzij 14,30x38,20 m, etažnosti K+P+2 na eni polovici ter K+P+3 na drugi polovici objekta. Vsako stopnišče ima 3 stanovanjske enote na etažo;
  • osnovni modul bloka tipa B je konstrukcijskih tlorisnih dimenzij 19,60x17,50 m, etažnosti K+P+3+M za prvih šest objektov ter K+P+3 za zadnja dva objekta. Vsako stopnišče ima 3 oz. 4 stanovanjske enote na etažo, v mansardi pa 2 stanovanjski enoti.
Več objektov je povezano s skupno kletno etažo, od tu vodijo stopnice in osebno dvigalo v vse etaže posameznega objekta. Parkiranje vozil je organizirano delno na nivoju terena in v treh ločenih garažah pod terenom. Shrambe stanovanj in skupne kolesarnice so locirane v kletni etaži
Za potrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi je (v skladu z gradbeno zakonodajo) zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba za eno stanovanje na hišno številko in za vse skupne prostore namenjene vsem stanovanjem. Pri projektiranju in izvedbi je upoštevan Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter več stanovanjskih stavb Ur. l. RS 97/2003.

 

Konstrukcija, obdelave

Pri izgradnji stanovanjskih objektov z garažami so vgrajeni materiali in oprema, ki so skladni z veljavnimi predpisi in standardi v času izdaje gradbenega dovoljenja, tako da so izpolnjene bistvene zahteve za ves čas ekonomsko upravičene dobe trajanja objektov.
 

Temeljenje

Objekti so temeljeni na armiranobetonski temeljni plošči brez dilatacij.
 

Nosilni zidovi

Nosilni zidovi so armirano betonske stene. Klet je na zunanji strani konstrukcije hidroizolirana z dvoslojno bitumensko hidroizolacijo. Vsi nosilni in zunanji zidovi nad kletno etažo so iz armiranega betona.
Stopnišča so iz armiranega betona, z ravnim podestom in dilatirana od sten stanovanj.
 

Predelne stene

Predelne stene so suhomontažne izvedene z dvojno mavčnokartonsko ploščo na obeh straneh. Stene ob kuhinjskem nizu in v sanitarnih prostorih so izvedene z vlagoodpornimi mavčnokartonskimi ploščami. Stene ob kuhinjskem nizu in kopalnicah za invalide so dodatno ojačane na mestih za pritrjevanje elementov.
 

Medetažna konstrukcija, tlaki

Medetažne konstrukcije so armirano betonske plošče. AB plošča nad kletjo je dimenzionirana tako, da predstavlja popolno varnost kletne etaže kot zaklonika v primeru porušitve objekta. Vsi tlaki so izdelani kot plavajoči pod in to tako, da je v strukturi plavajočega poda ustrezna debelina zvočne izolacije iz ekspandiranega polistirena.
 

Strešna konstrukcija

Streha je izvedena kot ravna, delno pohodna streha na betonski plošči. Površina, ki pripada stanovanjem kot terasa, je pohodna površina tlakovana z granitogres keramiko in ima urejeno odvajanje meteornih vod. Kritina je izvedena iz dvojnega bitumenskega traku, toplotna izolacija je ekstrudirani in ekespandirani polistiren ter zaščitena s plastjo prodca, vse skladno s »Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah Ur.l. RS 42/2002« in Pravilnikom o zaščiti stavb pred vlago Ur.l. RS št. 29/2004 in drugo merodajno zakonodajo.
 

Stavbna oprema

Vhodna vrata v objekt so kovinska (kleti) ali ALU (pritličje), kovinska vrata so tudi vrata v skupne prostore. Vhodna vrata v skupne prostore so opremljena s samozapirali in kombinacijo držala na zunanji strani, kljuke na notranji ter sistemskim ključem za vrata za vse skupne prostore. Glavna vhodna vrata so opremljena z električno ključavnico za odpiranje prek domofona.
Vsa okna in vrata na fasadi so izdelana iz 6-komornih belih PVC profilov, zastekljena s tro-slojnim izolacijskom steklom skladno s »Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah Ur.l. RS 42/02« ter skladno z zakonodajo vezano na zahteve glede ustrezne zvočne izolativnosti. Zunanja polica je iz Alu pločevine, notranja polica je iz PVC. Vsa okna in balkonska vrata stanovanj so senčena z zunanjimi ALU senčili.
Vhodna vrata v stanovanja so protivlomna, z ustrezno požarno odpornostjo, s tremi nasadili ter opremljena s samozapiralom in obojestransko kljuko in so skladno z zakonodajo ustrezne zvočne izolativnosti. Vsa vrata v stanovanja so opremljena s »kukalom«.
Notranja vrata v stanovanjih so lesena, barvana, podboji so leseni suhomontažni. Opremljena so z navadno kljuko in ključavnico.
Požarna vrata v skupnih prostorih so vgrajena skladno z elaboratom požarne varnosti in so izdelana iz jeklenih profilov ter opremljena s samozapirali ter z možnostjo odpiranja v smeri evakuacije.
Ograje na loggiah so sestavljene iz jeklenih okvirjev in jelkenih prečk. Na notranjih stopniščih je na eni strani stopnic izveden ročaj iz nerjavečega jekla.
Na uvoznih pokritih rampah v kletne parkirne prostore so vgrajena sekcijska avtomatska vrata. Vsakemu parkirnemu mestu v garaži pripada daljinec za vstop v garažo.
Vsa stanovanja imajo zagotovljen dostop z dvigalom iz kletne etaže do vseh stanovanjskih etaž. Dimenzije dvigala in nosilnost je ustrezna s pravilniki za predmetno področje. 
 

Fasada

Fasada je izdelana kot kontaktna fasada s toplotno izolacijo iz ekspandiranega polistirena, zaključni sloj je tankoslojni omet osnovnih odtenkov. Fasada je skladna s »Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah Ur. l. RS 42/02«. Mesta bolj obremenjenih delov fasad in pas do višine cokla so izvedena s trdo polistirensko izolacijo. Zunanji deli vhodov in cokel do višine 60 cm nad koto pritličja imajo zaključno oblogo primerno za večje obremenitve. Na mestih večje požarne ogroženosti, kot to opredeljuje požarna študija, je kontaktna fasada izvedena na toplotni izolaciji iz kamene volne.
 

Finalni tlaki

Tlaki skupnih površin (predprostor, hodniki, stopnišča) so obloženi z granitogresom in z nizkostensko obrobo iz istega materiala. Nastopne ploskve stopnic imajo protizdrsni trak.
Finalni tlak v stanovanjih je panelni parket srednje kvalitete, hrastov, skupne debeline 14 mm. Parket je ob steni zaključen s trikotno letvico. V mokrih prostorih (WC, kopalnice) in predprostoru je finalni tlak notranja keramika. Na loggiah oz. terasah pa zmrzlinsko odporna granitogres keramika. Pred polaganjem keramike v kopalnicah je na estrih izveden ustrezen hidroizolacijski premaz. Keramična stenska obroba je rezana iz talne keramike z brušenimi robovi.
Finalna obdelava tal povoznih površin in kolesarnic v kletni etaži je izvedena z visoko odpornim tlakom na osnovi kamenega agregata in mineralnega veziva ter drugih dodatkov s komercialnim imenom kompaktorit. Tla v prostorih shramb, pomožnih prostorih v kleti in tla kurilnice so finalno obdelana s samorazlivno maso na osnovi mineralnih in disperzijskih veziv, na zalikani AB temeljni plošči. Površinska obdelava tal uvoznih ramp je v izvedbi metličenega betona. Tlak uvozne rampe je tudi ogrevan.
 

Finalne stenske obloge

Mavčnokartonske stene so ustrezno bandažirane, kitane in opleskane z notranjo disperzijsko barvo. Zidane stene so ometane in glajene opleskane z disperzijsko barvo, siporeks stene v kleti pa kitane in opleskane. Betonski zidovi pa brušeni ter kitani in opleskani z disperzijsko barvo.
Stropovi v stanovanjih so brušeni, glajeni ter opleskani z disperzijsko barvo.
Stene v kopalnicah so obložene z vlago odpornimi mavčnokartonskimi ploščami in do višine 2,2 m obložene s keramičnimi ploščicami in PVC vogalniki. Stene v stopniščih so do višine vrat opleskane s pralnimi barvami.
 

Inštalacijski razvodi

Vertikalne instalacije znotraj stanovanj so izvedene s prefabriciranimi instalacijskimi bloki, s komercialnim imenom »Sigma bloki«, znotraj katerih potekajo instalacije za razvod kanalizacije, prezračevanja, delno vodovodne instalacije in predinstalacija za split klima sisteme ter dimnik za priklop kurišča na trda goriva v slučaju izrednih razmer.
Na hodnikih so vertikalni vodi električnih instalacij, ki potekajo iz elektro razdelilne omare v kleti. V vertikalnih jaških na hodnikih je še sistem za odvod meteornih voda »Pluvia« ter vertikalni dvižni vodi vodovodne in vročevodne instalacije z merilnimi mesti za posamezna stanovanja.
 

Elektro instalacije

Elektro instalacije so izvedene tako, da ima vsako stanovanje svoje merilno mesto za odvzem električne energije s tarifno varovalko. Supni prostori imajo po posameznih stopniščih ločene meritve porabe električne energije. Razsvetljava skupnih prostorov je splošna in varnostna, vklapljanje je senzorsko. Svetilka ob vhodu v objekt in razsvetljava v garažah se prižigajo senzorsko.
V stanovanjih so za razsvetljavo stropni in stenski izpusti za svetilke, razen v kopalnicah in ložah oz. terasah kjer so že vgrajena svetila. V stanovanjih so vtičnice za elektriko, TV in telefon ter stikala razporejena skladno s projektirano opremo. Luči, stikala in vtičnice so srednjega cenovnega razreda.
Shrambe so opremljene s stikalom, vtičnico in lučjo, vse vezano na porabo el. energije posameznega stanovanja.
Zunanja vhodna vrata je prepovedano zaklepati iz strani uporabnikov, zaklenjena so s t.i. elektro prejemnikom (elektro ključavnica), ki se lahko sprosti preko domofonskega sistema ali na nekaterih objektih »tipa B« preko požarne centrale v primeru požara. Na zunanji steni ob vhodnih vratih v objekt je nameščen domofon z zvoncem, ki je povezan s centralnim pozivnim sistemom do vsakega stanovanja ter omogoča pogovor in odpiranje električne ključavnice glavnega vhoda.
 

Strojne instalacije

Objekt se ogreva iz centralne kurilnice. Ogrevanje stanovanj se izvaja radiatorsko. Radiatorji so beli, barvani, jekleni in z vgrajenim termostatskim ventilom. V kopalnicah so nameščeni lestveni radiatorji. Ogrevanje je izvedeno preko centralne kotlovnice na ekstra lahko kurilno olje in  toplotnih podpostaj za posamezni objekt. Priprava sanitarne tople vode v stanovanjih je z električnimi grelniki. Odštevalni števci posameznega stanovanja za ogrevno vodo in hladno sanitarno vodo so nameščeni v omari na hodniku posamezne etaže.
Vsako stanovanje ima priključek za priklop kurišča na trdo gorivo v izrednih razmerah, kot to predpisuje Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj U.l. RS št.: 125/03. Čistilna vratca za morebitno čiščenje teh dimnikov, ki so zapečatena, so v pritličnem stanovanju in na strehi objekta.
Sanitarna oprema v WC oz. kopalnicah je WC školjka s podometnim kotličkom, enojni umivalnik, kopalna kad iz akrila (vzidane izvedbe) oz. tuš kad, vgrajene so enoročne mešalne baterije. Drobna sanitarna oprema ni izvedena. V invalidskih stanovanjih so v kopalnicah vgrajene tuš kadi in umivalniki po izboru iz kataloga za invalidsko opremo, ostali elementi in priključki so kot v ostalih kopalnicah.
V kuhinjah je omogočen priključek tople in hladne vode za pomivalno korito ter hladne vode za pomivalni stroj.
Sanitarije ter prostori brez zunanjih oken so prisilno prezračevani z lokalnimi odvodnimi ventilatorji. V kuhinjah so izvedeni priključki za kuhinjske nape.
V vsakem stanovanju je izvedena cevna in elektro povezava (predpriprava) za možnost kasnejše namestitve split - hladilne enote in sicer v področju dnevnega prostora. Zagotovljena je ustrezno dimenzionirana električna priključna moč, na mestih predvidene namestitve notranje enote je omogočen odvod kondenzata in predvideno mesto za namestitev kondenzatorsko kompresorske enote izven stanovanja – na strehi objekta.
Garaže imajo naravno prezračevanje preko prezračevalnih jaškov, shrambe pa so prezračevane prisilno. Odvod dima in toplote iz garaž je izveden skladno z izdelano študijo požarne varnosti, veljavnih pravilnikih in tehnično smernico za požarno varnost v stavbah.
 

Komunalna infrastruktura

Objekt je skladno s pogoji soglasodajalcev priključen na javno vodovodno, električno, telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije. Vse fekalne odplake se vodijo v javno kanalizacijo. Meteorne vode iz strešin in utrjenih površin se preko peskolovov in ustreznih lovilcev olj vodijo v potok Borovniščica. Za naselje je na ločeni parceli izvedena transformatorska postaja skladno s projektnimi pogoji Elektro Ljubljana.
 

Borovnica

V prijetem barjanskem naselju, le 30 kilometrov od Ljubljane, vas čaka soseska, ki leži v objemu neokrnjene narave, a premore ...

Lenart v Slovenskih goricah

Lenart je središče Slovenskih goric, njihovega najbolj značilnega in osrednjega dela. V občini se združujeta mestni utrip in pridih podeželja, saj leži na višji terasi med potokoma Globovnica in Velka. Stanovanjski objekt se nahaja v samem centru Lenarta

Krško, Kovinarska ulica

Objekt se nahaja na Kovinarski ulici, na levem bregu reke Save, v mirnem stanovanjskem predelu v novejšem delu mesta. Objekt je obdan z zelenimi površinami, širše pa stanovanjsko območje obdajajo vinorodni griči.

Maribor, Betnava

Na atraktivni lokaciji pri Betnavskem gozdu v stanovanjskem objektu Betnavski park, oddajamo skupno 35 sodobnih stanovanj različnih struktur, ki imajo zagotovljena parkirna mesta (vsako stanovanje po eno parkirno mesto) v podzemni garaži in pripadajoče kletne shrambe v 1. in 2. kleti. Etažnost objekta je 2K+P+7N