Maribor, Betnava

Kakšno stanovanje iščete?

OPIS LOKACIJE

Na atraktivni lokaciji pri Betnavskem gozdu v stanovanjskem objektu Betnavski park, oddajamo skupno 35 sodobnih stanovanj različnih struktur, ki imajo zagotovljena parkirna mesta (vsako stanovanje po eno parkirno mesto) v podzemni garaži in pripadajoče kletne shrambe v 1. in 2. kleti. Etažnost objekta je 2K+P+7N
 
Stanovanjski objekt s podzemnimi garažami se nahaja v južnem delu mesta Maribor, v mestni četrti Tabor, ob ulici Eve Lovše. Objekt predstavlja del novo nastalega stanovanjskega kompleksa z dvema nižjima blokoma in tremi sedemnajst nadstropnimi stolpnicami. Objekt ima pridobljeno Pravnomočno uporabno dovoljenje z dne 19.06.2009. Objekti imajo urejen skupni dostop v podzemno garažo in povezano funkcionalno zemljišče z otroškimi igrali.
 
Območje ima dobro prometno povezavo s centrom mesta (v neposredni bližini objekta se nahaja avtobusno postajališče mestnega avtobusa ter vsa potrebna servisna infrastruktura in bližnjo navezavo na južno mestno obvoznico). V bližini je dostopna vsa javna struktura od šol, vrtcev, nakupovalnih središč. Na južnem delu objekta se razprostirajo zelene površine - Betnavski gozd.
 
Stanovanja so vseljiva takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt/e je bilo pridobljeno 19.06.2009.
 
 

TEHNIČNI OPIS

Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica.
- EI Ulica Eve Lovse 10,12 in 14

Nova energetska izkaznica je v fazi izdelave.

 

 1. ZASNOVA
 
Arhitekturna zasnova stanovanjskega objekta je sestavljena iz različnih stanovanjskih enot, ki so nanizane okoli treh vertikalnih jeder z notranjim dvigalom. Objekt je etažnosti P+7 in 2 kletni etaži. Zgradba ima prehodno pritličje, z dvema glavnima vhodoma, ki sta dostopna iz vzhodne in zahodne strani objekta in omogočata vstopanje v vhodni avli (vetrolova).
 
2. DOSTOPI
 
Stanovanjski objekt se nahaja ob novo nastali ulici Eve Lovše v Mariboru v območju PPE Ta9. Uvoz v garažo objekta »B« je predviden po rampi stolpnice »S3« ali objekta »A1-A2«. Za funkcionalne potrebe predvidenega objekta se uredi vsa potrebna komunalna infrastruktura. Dostopi do stanovanj so omogočeni iz prostora notranjih in vertikalnih in horizontalnih komunikacij.
 
3. OPIS KONSTRUKCIJE
 
Nosilni skelet objekta tvorijo armiranobetonske stene, ki zagotavljajo zadostno togost konstrukcije tako v vzdolžni kot v prečni smeri. V področju izven objekta predstavljajo nosilni sistem garaž AB slopi. V horizontalni ravnini zagotavljajo zadostno togost konstrukcije AB plošče.
 
4. STENE IN STROPOVI
 
Stene med stanovanjskimi enotami so armiranobetonske (nosilne). Stene med stanovanjskimi enotami in stopniščem so opečnate (nenosilne). Vse predelne stene znotraj stanovanjskih enot so montažne izvedbe. Stene v kopalnicah in WC-jih so obložene s stensko keramiko srednjega cenovnega razreda, po izbiri projektanta. V območju kuhinjskega pasu keramika ni položena. AB stropovi in stene so kitani, glajeni ter barvani s poldisperzijsko barvo.
 
5. OKNA IN VRATA
 
Vsa okna in balkonske stene stanovanjskega dela so v PVC izvedbi, zastekljena z izolacijskim steklom. Okna, ki niso v ložah so na vzhodni, južni in zahodni fasadi objekta opremljena s senčili. Okna na severni fasadi in vse balkonske stene v vseh ložah so brez senčil. Vhodna vrata stanovanj so protivlomna, ustrezno toplotno in zvočno izolirana, opremljena s kukalom. Notranja vrata stanovanjskega dela so v suhomontažni izvedbi z lesenimi podboji in lesenimi vratnimi krili ter z vstavljenimi tesnili.
 
6. TLAKI
 
Vsi tlaki v objektu so predvideni v plavajoči izvedbi ustrezno zvočno in toplotno izolirani. V stanovanju tvorita finalni tlak dve vrsti tlakov: lamelni parket ter keramika srednjega cenovnega razreda, po izbir projektanta. Finalna obdelava lož je v granitogresu. Prostor stopnišča je predviden v obdelavi z zaključno oblogo iz granitogresa.
 
7. STREHA
 
Objekt ima v celoti ravno nepohodno streho, plošča je armiranobetonska, z naklonskim betonom, parno zaporo, z vgrajeno ustrezno toplotno izolacijo in hidroizolacijo.
 
8. FASADA
 
Fasadne stene so armiranobetonske in ustrezno izolirane. Fasada je delno kontaktna fasada, obložni materiali izolacija in tankoslojni fasadni omet.
 
9. STROJNE INSTALACIJE
 
Sanitarna oprema
Kopalnice so opremljene z umivalnikom, kadjo ali pršno kadjo. Vse armature so enoročne. V kopalnicah ali utility prostorih je predviden priključek za pralni stroj.
 
Stranišče je opremljeno s konzolno straniščno školjko z vgradnim izplakovalnikom, manjšim umivalnikom in enoročno armaturo.
 
Ogrevanje
Grelna telesa so ploščati radiatorji, bele barve, z vgrajenimi ventili s termostatskimi glavami. Objekt se napaja preko vročevodnega razvoda Toplotne oskrbe Maribor, preko hišne toplotne postaje v kleti objekta izdelano o splošnih in tehničnih pogojih za priključitev na vročevod omrežja Energetika Maribor z ustreznimi merilnimi napravami.
 
Vodovod
Vsaka stanovanjska enota ima priključek hladne in tople vode z urejenim razvodnim omrežjem in merjenjem porabljene vode.
 
Prezračevanje
Vse kopalnice in WC-ji so prisilno prezračevani z ventilatorji. Prav tako je urejeno prisilno prezračevanje v kuhinjah, kjer je vse pripravljeno za kasnejšo vgradnjo kuhinjske nape.
 
10.ELEKTROINSTALACIJE
 
Splošno
Objekt B ima vgrajeno elektroinštalacijo za razsvetljavo, moč in šibki tok, ter strelovod
 
Instalacijski vodi
Objekt se z električno energijo napaja iz NN omrežja (nov dovod iz novozgrajene TP zunaj objekta)
 
Stanovanje
Oprema v stanovanju je klasična, z urejenimi izpusti za luč in vtičnice, ter telefonsko in televizijsko instalacijo. Podometni razdelilnik je nad vrati. Ob razdelilniku so nameščene še večje instalacijske doze (omarice za potrebe telekomunikacij). V stanovanje je pripeljan plin za potrebe kuhanja.
 
V kletnih shrambah ni svetilk in vtičnic
 
Telefonska instalacija
V vsakem stanovanju je telefonska vtičnica, ki se poveže na razvodno telefonsko dozo nameščeno na hodniku stanovanja.
 
TV instalacija
V vsakem stanovanju se predvidi vtičnica, ki se poveže na razvodno dozo nameščeno na hodniku stanovanja.
 
Domofon
Za stanovanja je predvidena domofonska instalacija. Predviden je pozivni tablo in električna ključavnica na zunanjih vratih v pritličju. V vsakem stanovanju je predvidena tipka zvonec in govorna naprava.
 
Strelovodna ozemljitev
Kot ozemljitev se uporabi pocinkani valjanec položen v temeljnem betonu.
 
 
11.ZUNANAJA UREDITEV
 
Zunanja ureditev zajema ureditev funkcionalnega dela zemljišča, utrjenih poti za pešce ter interventne pot.

Borovnica

V prijetem barjanskem naselju, le 30 kilometrov od Ljubljane, vas čaka soseska, ki leži v objemu neokrnjene narave, a premore ...

Lenart v Slovenskih goricah

Lenart je središče Slovenskih goric, njihovega najbolj značilnega in osrednjega dela. V občini se združujeta mestni utrip in pridih podeželja, saj leži na višji terasi med potokoma Globovnica in Velka. Stanovanjski objekt se nahaja v samem centru Lenarta

Krško, Kovinarska ulica

Objekt se nahaja na Kovinarski ulici, na levem bregu reke Save, v mirnem stanovanjskem predelu v novejšem delu mesta. Objekt je obdan z zelenimi površinami, širše pa stanovanjsko območje obdajajo vinorodni griči.

Maribor, Betnava

Na atraktivni lokaciji pri Betnavskem gozdu v stanovanjskem objektu Betnavski park, oddajamo skupno 35 sodobnih stanovanj različnih struktur, ki imajo zagotovljena parkirna mesta (vsako stanovanje po eno parkirno mesto) v podzemni garaži in pripadajoče kletne shrambe v 1. in 2. kleti. Etažnost objekta je 2K+P+7N