Ljubljana, Novo Brdo

Kakšno stanovanje iščete?

Ljubljana, Novo Brdo

 

Širši prostor Brda, Vrhovcev zaznamuje kvaliteten odprti prostor z veliko urejenega in naravnega zelenja, kjer prevladuje točkovna individualna stanovanjska gradnja, ki širšemu območju vzpostavlja obstoječo identiteto. Ožje območje predmetne lokacije je pridobilo novo identiteto znotraj zelenega sistema s stanovanjskim naseljem BRDO 1 in malo odmaknjenim Tehnološkim parkom, ki sta se s svojim urbanističnim merilom nekoliko oddaljila od merila okoliške individualne pozidave. Pomemben zaznavni element prostorske ureditve območja pa je tudi glavna napajalna prometna žila, Pot Rdečega križa, ki osrednji zeleni sistem območja razdeli prostorsko-zaznavno na dva dela, obenem pa ju funkcionalno-dostopno povezuje.

 

Urbanistična zasnova nove soseske BRDO 2 se na eni strani kontekstualno navezuje na merilo obstoječe soseske BRDO 1 in se na drugi strani približa tipologiji točkovne individualne pozidave, ki prevladuje v širšem kontekstu območja.

 

Arhitekturno urbanistična rešitev je zasnovana sistemsko s prečno pasovno organizacijo, ki sledi razdelitvi pasovi grajenega, pasov komunikacij in pasov zelenega, ki so organizirani izmenično zaporedno in se medsebojno dopolnjujejo.
Znotraj pasovne organizacije prevladuje točkovna razporeditev 'majhnih', samostojnih in kompaktnih objektov, med katere se razporeja odprti prostor raznolikih karakterjev, dimenzij in programov, ki so prilagojeni dobremu počutju stanovalcev oz. posameznih interesnih skupin.

 

Funkcionalna enota E2:

Funkcionalna enota E3:

   
 E2 - Tehnično komercialni opis.pdf  E3 - Tehnično komercialni opis.pdf
   
Energetske izkaznice: Energetske izkaznice:
   
 E2_objekt_L1.pdf  E3_objekt_M3.pdf
 E2_objekt_L2.pdf  E3_objekt_M4.pdf
 E2_objekt_L3.pdf  E3_objekt_S5.pdf
 E2_objekt_M1.pdf  E3_objekt_S6.pdf
 E2_objekt_M2.pdf  E3_objekt_So.pdf
 E2_objekt_S1.pdf  E3_objekt_Z3.pdf
 E2_objekt_S2.pdf  E3_objekt_Z4.pdf
 E2_objekt_S3.pdf  
 E2_objekt_S4.pdf  
 E2_objekt_Z1.pdf  
 E2_objekt_Z2.pdf  

 

Borovnica

V prijetem barjanskem naselju, le 30 kilometrov od Ljubljane, vas čaka soseska, ki leži v objemu neokrnjene narave, a premore ...

Lenart v Slovenskih goricah

Lenart je središče Slovenskih goric, njihovega najbolj značilnega in osrednjega dela. V občini se združujeta mestni utrip in pridih podeželja, saj leži na višji terasi med potokoma Globovnica in Velka. Stanovanjski objekt se nahaja v samem centru Lenarta

Krško, Kovinarska ulica

Objekt se nahaja na Kovinarski ulici, na levem bregu reke Save, v mirnem stanovanjskem predelu v novejšem delu mesta. Objekt je obdan z zelenimi površinami, širše pa stanovanjsko območje obdajajo vinorodni griči.

Maribor, Betnava

Na atraktivni lokaciji pri Betnavskem gozdu v stanovanjskem objektu Betnavski park, oddajamo skupno 35 sodobnih stanovanj različnih struktur, ki imajo zagotovljena parkirna mesta (vsako stanovanje po eno parkirno mesto) v podzemni garaži in pripadajoče kletne shrambe v 1. in 2. kleti. Etažnost objekta je 2K+P+7N