Ljubljana, Novo Brdo

Kakšno stanovanje iščete?

Ljubljana, Novo Brdo

 

Širši prostor Brda, Vrhovcev zaznamuje kvaliteten odprti prostor z veliko urejenega in naravnega zelenja, kjer prevladuje točkovna individualna stanovanjska gradnja, ki širšemu območju vzpostavlja obstoječo identiteto. Ožje območje predmetne lokacije je pridobilo novo identiteto znotraj zelenega sistema s stanovanjskim naseljem BRDO 1 in malo odmaknjenim Tehnološkim parkom, ki sta se s svojim urbanističnim merilom nekoliko oddaljila od merila okoliške individualne pozidave. Pomemben zaznavni element prostorske ureditve območja pa je tudi glavna napajalna prometna žila, Pot Rdečega križa, ki osrednji zeleni sistem območja razdeli prostorsko-zaznavno na dva dela, obenem pa ju funkcionalno-dostopno povezuje.

 

Urbanistična zasnova nove soseske BRDO 2 se na eni strani kontekstualno navezuje na merilo obstoječe soseske BRDO 1 in se na drugi strani približa tipologiji točkovne individualne pozidave, ki prevladuje v širšem kontekstu območja.

 

Arhitekturno urbanistična rešitev je zasnovana sistemsko s prečno pasovno organizacijo, ki sledi razdelitvi pasovi grajenega, pasov komunikacij in pasov zelenega, ki so organizirani izmenično zaporedno in se medsebojno dopolnjujejo.
Znotraj pasovne organizacije prevladuje točkovna razporeditev 'majhnih', samostojnih in kompaktnih objektov, med katere se razporeja odprti prostor raznolikih karakterjev, dimenzij in programov, ki so prilagojeni dobremu počutju stanovalcev oz. posameznih interesnih skupin.

 

Funkcionalna enota E2:

Funkcionalna enota E3:

   
 E2 - Tehnično komercialni opis.pdf  E3 - Tehnično komercialni opis.pdf
   
Energetske izkaznice: Energetske izkaznice:
   
 E2_objekt_L1.pdf  E3_objekt_M3.pdf
 E2_objekt_L2.pdf  E3_objekt_M4.pdf
 E2_objekt_L3.pdf  E3_objekt_S5.pdf
 E2_objekt_M1.pdf  E3_objekt_S6.pdf
 E2_objekt_M2.pdf  E3_objekt_So.pdf
 E2_objekt_S1.pdf  E3_objekt_Z3.pdf
 E2_objekt_S2.pdf  E3_objekt_Z4.pdf
 E2_objekt_S3.pdf  
 E2_objekt_S4.pdf  
 E2_objekt_Z1.pdf  
 E2_objekt_Z2.pdf  

 

Ljubljana, Zeleni gaj na Brdu F2

Soseska Zeleni Gaj na Brdu v Ljubljani je zgled gradnje kakovostnih in funkcionalnih stanovanj ...

Novo mesto

Stanovanjski objekt B2 se nahaja v sklopu obstoječega naselja v Podbrezniku pri Novem mestu.

Ribnica, Prijateljev trg 1

Stanovanjska enota se nahaja v neposrednem centru mesta in omogoča dobre cestne povezave do drugih lokacij, kot so Ljubljana in Kočevje, vzpostavlja pa se tudi železniška povezava.

Slovenj Gradec, Ozare

Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter gospodarsko, pravno, šolsko, bančno, zdravstveno, informacijsko, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije.