Mozirje, Podrožnik

Kakšno stanovanje iščete?

MOZIRJE - Podrožnik 1

Mesto Mozirje se nahaja le 15 km od avtocestnega odseka Ljubljana – Celje in je malo mestno naselje ob reki Savinji, ki je največji kraj v Zgornji Savinjski dolini. Kotlina je obdana z alpskih predgorjem – Golte na severu ter visokimi kraškimi planotami Menina in Dobrovlje na jugu. Na zahodu se nahaja alpski svet vzhodnega dela Kamniško – Savinjskih Alp. Pomemben del občinskega središča je tudi botanični vrt Mozirski gaj, ki se nahaja v neposredni bližini. Mozirje je tudi odlično izhodišče za številne planinske in kolesarske izlete.

Stanovanjsko poslovna stavba Podrožnik Mozirje se nahaja ob cesti »Na trgu« nasproti upravnega središča Mozirje v neposredni bližini centra Mozirja.

V neposredni bližini se nahaja:

  • vrtec, 
  • šola, 
  • lekarna, 
  • zdravstvena postaja,
  • pošta
  • trgovine, 
  • gostilne,
  • slaščičarne,
  • kulturni dom…

Stanovanja so vseljiva takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno 21.1.2020.
Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica
 

POSLOVNO STANOVANJSKA STAVBA PODROŽNIK MOZIRJE LAMELA A

Stanovanjsko poslovna stavba Podrožnik Mozirje se nahaja ob cesti »Podrožnik« v neposredni bližini centra Mozirja – nasproti upravnega središča Mozirje. Mesto Mozirje se nahaja le 15 km od avtocestnega odseka Ljubljana – Celje, na vstopu v zasanjano in prelepo zeleno Zgornjo Savinjsko dolino, eno najlepših alpskih dolin v Evropi. Mesto se razprostira na levem bregu, v tem delu še vedno kristalno bistre in povsem čiste Savinje, na nadmorski višini 347 m. Obkrožajo ga Golte in veriga gorovja Dobrovlje, na vzhodu pa je omejeno s sotesko Savinje, na zahodu pa se odpre v smeri mesta Gornji Grad ter proti Logarski dolini. Pomemben del občinskega središča je hortikulturni park Mozirski gaj, ki se nahaja v neposredni bližini, kjer se nahajajo negovane parkovne zelenice, cvetlične grede, obilje okrasnih grmovnic, voda in številni etnografski objekti z opremo iz podeželskega življenja ter obilo malih živali. Mozirje je tudi odlično izhodišče za številne planinske in kolesarske izlete.

Na zemljišču, v skupni velikosti cca 7.300 m2, je predvidena izgradnja stanovanjsko poslovnega objekta Podrožnik Mozirje. Stanovanjsko poslovni objekt je po vertikali deljen na poljavno pritličje, ter štiri etaže v katerih se nahajajo posamezne stanovanjske enote različnih velikosti. Po horizontali pa je objekt sestavljen iz treh sličnih vzporednih lamel (A, B in C), ki omogočajo fazno izgradnjo  objekta. Na severni strani so lamele v pritličju medsebojno povezane s polvkopano garažo, v kateri se nahajajo lastniška parkirna mesta za potrebe stanovalcev, na južni strani pa se objekt odpira proti dostopni ulici. Objekt ni podkleten. V pritličju se poleg parkirnih mest nahajajo tudi skupni in pomožni stanovanjski prostori, v delu pritličja se nahajajo poslovni prostori za mirne poslovne dejavnosti. Vsaka lamela predstavlja samostojno stavbo, ki lahko deluje kot funkcionalno zaključena stavba. Uvoz v garažo je na vzhodni strani objekta.

Novozgrajene stavbe (samostojne lamele) bodo priključene na javne komunalne vode, in sicer na vodovod, kanalizacijo, elektriko in javni toplovod. Posamezna stanovanjska enota se bo lahko priključila tudi na telekomunikacijsko omrežje. Ob javni cesti na južni strani objekta bo izvedena tudi javna razsvetljava.

Predmet tega Popisa tehničnih lastnosti stavbe in posameznih delov stavbe je tretja zadnja faza stanovanjsko poslovnega objekta Podrožnik Mozirje in sicer lamela A. Lamela B in C sta že zgrajeni in predani v uporabo.

 

 

POPIS TEHNIČNIH LASTNOSTI STAVBE LAMELE A

ZASNOVA

Stavba je zasnovana kot večnadstropna večstanovanjsko poslovna stavba. Etažnost stavbe je pritličje, tri nadstropja in mansardna etaža (P+3N+M). V pritličju se nahajata dva poslovna prostora, lastniška parkirna mesta, glavni vhod za stanovanjski del s stopniščem in dvigalom, del shramb posameznih stanovanj, ter skupni in pomožni prostori stavbe (kolesarnica, skupni hodniki pred shrambami, elektroenergetski prostor, prostor toplotne postaje in vozne in manipulativne površine v garaži). V prvem nadstropju se nahaja 6 stanovanj, stopnišče z dvigalom, skupni hodnik, ter v severozahodnem delu del shramb, v drugem in tretjem nadstropju se v vsaki etaži nahaja po 7 stanovanj, stopnišče z dvigalom, ter skupni hodnik, v mansardi pa so 4 stanovanja, stopnišče z dvigalom, skupni hodnik, shrambe za stanovanja mansardne etaže, prostor čistil ter neizkoriščena podstreha. V stavbi lamele A je predvidenih 24 stanovanjskih enot.

Posamezna stanovanja so zasnovana v tlorisih, ki omogočajo maksimalno funkcijsko izrabo površin, hkrati pa omogočajo ugodno bivanje. Stanovanja so zasnovana v skladu z veljavnim pravilnikom. Stanovanja so zasnovana kot enote z enim, dvema, tremi in štirimi ležišči.

 

II.GRADBENA KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcijska zasnova stavbe je masivna, z armirano betonskimi stenami in ploščami ter temeljno ploščo. Ločilne stene med sosednjimi stanovanji, ter stanovanji in skupnimi prostori so armirano betonske z dodatno toplotno in zvočno izolacijo. Predelne in nenosilne stene v posameznih stanovanjih so izvedene iz mavčno kartonskih plošč. Predelne stene med shrambami v pritličju in 1. nadstropju so zidane opečne, ter ometane, v mansardi pa so izvedene iz mavčno kartonskih plošč.

Stopniščne rame in podesti so kot dvoramne armirano betonske in obložene z naravnim kamnom. Tlaki skupnih hodnikov v stanovanjskih etažah bodo obloženi z naravnim kamnom. V stavbi je predvidena vgradnja osebnega dvigala.

Streha je zasnovana kot kombinacija ravne in poševne strehe Ravna streha je izvedena z minimalnim naklonom 2%, ustrezno toplotno izolirana in krita z nebitumensko hidroizolacijo, poševna streha pa je izvedena kot klasična lesena konstrukcija pokrita z opečno kritino. Vsi kleparski zaključki bodo iz pločevine.

Fasada bo skladno z veljavnimi predpisi toplotno izolirana v debelini 15,00 cm in zaključena s tankoslojnim mineralnim ometom. Zaključni sloj fasadnega podstavka (cokla) do višine 50 cm nad terenom je predviden v obliki tankoslojnega marmornega akrilnega ometa (na primer Kulirplast).

Za izvedbo preprečitve toplotnih mostov pri balkonih, je predvidena vgradnja tipskih elementov – termokošar.

Fasadno stavbno pohištvo bo iz PVC profilov zastekljeno s izolacijskim troslojnim termopan steklom, razen fasadnega stavbnega pohištva poslovnih prostorov, ki bo izvedeno iz ALU profilov. Za senčenje stanovanj so predvidene zunanje ALU žaluzije.

 

 

III.OBDELAVE SKUPNIH DELOV

Vsi skupni prostori bodo finalno izdelani. Tlaki stopnišča, podestov in nastopnih ploskev stopniščne rame, ter tlaki skupnih hodnikov stanovanjskih etaž bodo obloženi z naravnim kamnom. Stene stopnišča in skupnih hodnikov bodo toplotno izolirane in obložene z mavčno kartonsko oblogo in slikane s disperzijskimi barvami. Vse ograje na stopniščih bodo kovinske.

Tlak hodnikov pred shrambami in tlak v kolesarnici bo cementni estrih, prebarvan s protiprašnim premazom. Stene in stropi hodnikov teh prostorov bodo slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja.

Skupni prostori v pritličju so predvideni kot neogrevani hladni prostori. Prav tako bodo neogrevani stopnišče in tudi skupni hodniki v posameznih stanovanjskih etažah.

V skupnih prostorih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Splošna razsvetljava skupnih prostorov se bo vklapljala preko senzorjev. V stopnišču in skupnih hodnikih posameznih stanovanjskih etaž bodo instalirane tudi vtičnice za splošno rabo – čiščenje skupnih prostorov.

V stavbi bo nameščeno električno osebno dvigalo za 13 oseb, nosilnosti 1000 kg. Notranje mere kabine so 1,10 x 2,10 x 2,20 m.

Glavni dostop v stavbo bo na nivoju pritličja skozi predprostor, kjer bodo nameščeni nabiralniki in video pozivna domofonska naprava. Vhod iz tega prostora v glavno stopnišče bo zaprt z vrati z električno ključavnico. Pri glavnih vhodnih vratih v stavbo bo vgrajen pozivni tablo za v stanovanju vgrajeno video pozivno domofonsko napravo za pogovor med vhodom in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja vrat iz posameznega stanovanja.

Glavna vhodna vrata bodo imela v smeri evakuacije iz stavbe navadno kljuko, v smeri vstopa v stavbo pa slepo kljuko (bunko).

Vstop v garažo, bo preko že zgrajene garaže v lameli B in C, ki je na zunanjem vhodu zaprt z dvižnimi rolo vrati.

V stopnišču oziroma skupnih hodnikih posameznih etaž bodo vgrajeni gasilni aparati.

 

 

IV.ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNI PRIKLJUČKI

 

Okolica stavbe bo urejena po projektu zunanje ureditve. Na vzhodni strani bo urejen dostop v garažo celotnega dela stanovanjsko poslovnega objekta, južno od objekta pa se bodo nahajala skupna parkirišča. Parkirišča se bodo nahajala tudi ob bodoči javni cesti na zahodni strani stavbe lamele A. Vhod v stanovanjski del objekta se bo nahajal v pritličju, na vzhodni strani stavbe lamele A. V prvem nadstropju se bo nad povezovalnim delom stavbe med lamelama A in B v delu nahajala zelena površina, katere del bo namenjen skupni rabi stavbe lamele A in B, del površine nad tem  delom, ter del površine na zahodni strani stavbe, pa bo namenjen atrijem posameznih stanovanj v prvem nadstropju v lameli A, ter že zgrajene stavbe lamele B.

 

Stavba bo prek novo predvidenih komunalnih priključkov priključena na javne komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko in toplovod. Posamezna stanovanjska enota se bo lahko priključila tudi na telekomunikacijsko omrežje. Novi komunalni priključki bodo po izgradnji preneseni v last posameznih lastnikov javnih komunalnih vodov. Lastniki javnih vodov bodo na zemljiščih po katerih bodo le ti potekali pridobili brezplačno služnostno pravico izgradnje, obratovanja in vzdrževanja teh komunalnih vodov. Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike, telekomunikacij in toplovoda v stavbi bodo v skupnih prostorih. Kanalizacija, prezračevalni kanali in dimniki pa bodo vodeni v montažnih instalacijskih stenah skozi stanovanjske enote.

 

 

POPIS TEHNIČNIH LASTNOSTI POSAMEZNIH LASTNIŠKIH DELOV STAVBE STANOVANJA:

 

Stene, stropi

Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten bodo glajene z izravnalno maso in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, predelne stene iz mavčno kartonskih plošč pa bodo glajene in slikane. Stene v kopalnicah in WC-jih bodo do stropa obložene s keramičnimi ploščicami. Stene v kuhinji bodo tudi v območju predvidene bodoče opreme kuhinje glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami. Morebitna obdelave teh površin v skladu z veljavnim predpisom (mokro čiščenje in neprepuščanje vode) se izvede istočasno z namestitvijo opreme in niso predmet ponudbe prodajalca. Svetla višina stanovanj (od gotovih tal do stropa) bo v tipičnih etažah in mansardi znašala 250 cm.

 

Tlaki

Izvedeni bodo klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih bo gotovi dvoslojni parket z visokimi zaključnimi letvicami, v kopalnicah, WC-jih in balkonih pa keramična obloga. Med kopalnico oziroma WC-jem in hodnikom bo kamniti prag, ki je cca 2 cm višji od tlaka v hodniku in kopalnici.

 

Stavbno pohištvo

Okna in fasadne stene stanovanjskega dela bodo iz PVC okvirjev, zastekljena z izolacijskim troslojnim termopan steklom. Na PVC stavbnem pohištvu v stanovanjih bodo nameščena senčila – zunanje Alu žaluzije z ročnim pogonom delovanja. Notranja vrata bodo suhomontažna, podboji in vratna krila pa bodo lesena pleskana. Vratna krila v kuhinjo in dnevno sobo bodo delno zastekljena z enojnim steklom. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna zvočno izolativna, s kovinskim jedrom in kovinskim podbojem svetle dim. 80/208 cm. Prav tako bodo vhodna vrata zagotavljala požarno zaščito EI30. Vratno krilo vhodnih vrat bo opremljeno tudi s kukalom.

 

Okenske police

Notranje okenske police bodo iz naravnega kamna, zunanje pa iz ALU pločevine.

 

Sanitarna keramika

V kopalnicah in WC-jih bodo vgrajeni tipski sanitarni elementi srednjega cenovnega razreda. WC školjke in bideji bodo viseče izvedbe, kotliček za vodo pri WC školjki pa bo podometne izvedbe. V nekaterih stanovanjih bodo skladno s komercialnimi tlorisi namesto klasične banje vgrajene tuš kadi (brez tuš kabin).

 

Elektroinstalacije

Vsako stanovanje bo prek svojega mernega mesta in glavne varovalke priključeno na javno električno omrežje. Priključitev bo izvedena v obliki trifaznega priključka z varovalnim elementom 3x20A. V posameznem stanovanju bo montiran nadometni stanovanjski razdelilec z varovalnimi elementi, izvedeni bodo tudi vsi razvodi za jakotočno instalacijo, zaključeni z vtičnicami in stikali. Svetila niso predmet ponudbe, razen »plafonjer« v kopalnici in na balkonih. Na splošne vtičnice za moč je mogoče priključiti enofazne porabnike do moči 2,5 kW, razen v kuhinji, kjer pa je na predvideni lokaciji za štedilnik predviden fiksni priključek, na katerega je mogoče priključiti trifazni porabnik moči do 5 kW. Od priključne omarice v pritličju stavbe do posameznega stanovanja bo za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev izveden razvod z optičnimi vlakni, ki se v stanovanju zaključi v nadometni šibkotočni omarici. V posameznem stanovanju bo izveden razvod od šibkotočne omarice do posameznih telefonskih vtičnic z UTP kablom, do vtičnic za TV pa s koaksialnim kablom. Distributer za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev bo Telekom Slovenije d.d.. Vsako stanovanje bo imelo vgrajeno video govorno napravo - videofon za pogovor med glavnim vhodom v stavbo in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja glavnih vhodnih vrat v stavbo.

 

Ogrevanje

V stanovanjih bo izveden dvocevni radiatorski razvod s panelnimi jeklenimi radiatorji. Nova stavba bo priključena na javno toplovodno omrežje.

 

Prezračevanje

Vsa stanovanja se prezračujejo mehansko preko lokalnih prezračevalnih naprav z vračanjem toplote vgrajenih v posameznih prostorih v razširitveni profil nad okni. Za prezračevanje kuhinj je predvidena vgradnja kuhinjskih nap, katere so predmet opreme posameznega stanovanja. Za posamezno stanovanje bo izvedena ločena priključna cev, ki bo speljana na streho stavbe. Prezračevanje sanitarnih prostorov se izvede preko lokalnih ventilatorjev.

 

Vodovod

Vsako stanovanje ima predvideno svoje interno merno mesto, ločeno za hladno in toplo vodo. Merno mesto za hladno vodo se nahaja v razdelilni omari v skupnem hodniku, za toplo vodo pa v sanitarni steni posameznega stanovanja. Izvedeni bodo vsi razvodi za hladno in toplo vodo, pipe oz. vodovodne baterije pa bodo montirane v kopalnicah in WC-jih. Priprava tople vode se bo vršila centralno v

 

prostoru toplotne postaje. V času kurilne sezone se bo priprava sanitarne vode vršila s pomočjo toplotnega izmenjevalca priključenega na javno toplovodno omrežje, izven kurilne sezone pa s pomočjo toplotne črpalke. Drobna sanitarna oprema (ogledalo, etažera, držalo za brisače in WC papir) ni predmet ponudbe.

 

Hlajenje

Izvedena bo groba instalacija za povezavo med notranjo in zunanjo enoto za hlajenje bivalnega prostora posameznega stanovanja. Notranje in zunanje enote za hlajenje, kakor tudi morebitna groba instalacija za hlajenje preostalih prostorov posameznega stanovanja pa niso predmet ponudbe. Lokacija za naknadno namestitev zunanje enote je za stanovanja predvidena na balkonu posameznega stanovanja.

 

Shrambe

Vsakemu stanovanju pripada tudi shramba – ločeni prostor za shranjevanje stvari. Za stanovanja od 1. do 3. nadstropja se shrambe nahajajo v pritličju ali 1. nadstropju stavbe, za stanovanja v mansardi pa se tudi shrambe nahajajo v mansardi. Shrambe bodo med seboj ločene s polnimi predelnimi stenami, od hodnika pa bodo ločene s polnimi varnostnimi vrati. Vsaka shramba bo imela luč in električno vtičnico, vezano na števec stanovanja. Shrambe so prezračevane. Stene in stropi v kletnih shrambah bodo slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja.

 

POSLOVNI PROSTORI

Poslovni prostori bodo izdelani v podaljšani III. gr. fazi brez zaključnih del. Izvedene bodo nosilne stene, fasadno stavbno pohištvo ter vsi potrebni instalacijski priključki na komunalne vode. Izvedba zaključnih del (obdelave sten in stropov, morebitne predelne stene, notranji razvod instalacij, estrihi in finalni tlaki) ni predmet ponudbe prodajalca in jih kupec izvede v lastni režiji. Trenutna namembnost poslovnih prostorov je za neživilsko trgovsko dejavnost, pisarniško dejavnost in mirne storitvene dejavnosti, ki nimajo prekomernih hrupnih obremenitev in ne povzročajo posebnih vplivov na okolje oziroma okolico.

 

 

LASTNIŠKA PARKIRNA MESTA V GARAŽI:

Splošno

V severnem delu pritličja stavbe lamele A se nahaja garaža z lastniškimi parkirnimi mesti. Garaža bo neogrevana in brez toplotne izolacije. V skupnih manipulativnih površinah garaže in lastniških parkirnih mestih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. V tem delu stavbe bodo vgrajeni gasilni aparati. Garaža ne bo imela izvedene kanalizacije za odvodnjavanje iz lastniških in skupnih talnih površin. Vstop z avtomobili v garažo bo omogočen skozi garažo lamele B in C, kjer so na vhodu v to garažo nameščena ločena dvižna vrata, katerih odpiranje se bo izvajalo s pomočjo daljinca.

Garaža bo skupaj z že zgrajeno garažo v lameli B in C povezana v skupno garažo, ki bo skladno s projektno dokumentacijo razdeljena na več požarnih sektorjev. Peš vstop in izstop v garažo  bo izveden tudi iz skupnih prostorov v pritličju posamezne stanovanjske lamele.

 

Stene, stebri in stropi

Stene, stebri in stropna plošča bodo iz armiranega betona. Površine sten, stebrov in stropa bodo brez slikopleskarskih obdelav.

 

Tlaki

Tlaki bodo izvedeni iz kompaktorit estriha.

 

Elektroinstalacije

Izvedena bo električna instalacija za splošno razsvetljavo, ki bo priključena na skupno rabo celotne garaže večstanovanjsko poslovne stavbe Podrožnik Mozirje.

 

Ogrevanje

Posamezni deli stavbe bodo neogrevani.

 

Vodovod

Posamezni del stavbe ne bo imel vodovodne instalacije, prav tako tudi ne bo priključen na vodovodno instalacijo.

 

Prezračevanje

Prezračevanje parkirnih mest v garaži bo naravno.

 

 

Kamnik, oktober 2019

SGP Graditelj d.d.

Mozirje, Podrožnik

Stanovanjsko poslovna stavba Podrožnik Mozirje se nahaja ob cesti »Na trgu« nasproti upravnega središča Mozirje.

Rače pri Mariboru

Stanovanjska soseska Rače se nahaja v mirnem okraju, 500 m od središča Rač ter 14 km od Maribora. Dovoz do ...

Slovenj Gradec, Homški park

Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter pravno, gospodarsko, bančno, šolsko, informacijsko, zdravstveno, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije.

Gornja Radgona, Trate

Gornja Radgona je nastala na pobočju Grajskega griča (nmv 265 m) in leži v severovzhodni Sloveniji in vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo.