Podčetrtek, Zdraviliška cesta

Kakšno stanovanje iščete?

PODČETRTEK – Zdraviliška cesta 28 A


Občina Podčetrtek je ena od novoustanovljenih občin v Sloveniji. Uradno je začela delovati v letu 1995 in zavzema 60,6 km2. Na območju občine živi v 26 naseljih oziroma v 5 krajevnih skupnosti 3529 prebivalcev. Nastala je kot ena izmed šestih občin na ozemlju nekdanje občine Šmarje pri Jelšah.

Občina se razteza v smeri S-J ob mejni reki Sotli, predvsem v pokrajinah Zgornje in Srednje Sotelsko. Proti notranjosti Slovenije jo omejuje na zahodu Rudnica, na severu Sveta Ema z Roginsko gorco ter Pristavško-Zibiškim poljem, na vzhodu mejna reka Sotla in na jugu severna pobočja Orlice.

Sedež občine je v Podčetrtku, ki je največji kraj na Sotelskem. Razteza se v dolini ob stranski cesti, ki se pri železniški postaji odcepi od glavne ceste Slovenska Bistrica-Mestinje-Brežice. Danes je poleg turizma precej razvito tudi vinogradništvo.

V bližini se nahajajo:

  • vrtec,
  • šola (osnovna šola),
  • zdravstveni dom,
  • center starejših, 
  • zdravilišče Atomske toplice (terme Olimia),
  • Minoritski samostan Olimje
  • Jelenov greben
  • gasilska postaja,
  • nekaj podjetij, trgovskih centrov,
  • železniška in avtobusna postaja.

 

Stanovanja so vseljiva takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno 27.5.2021.

Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica.

energetska izkaznica-Podčetrtek blok B2.pdf ( kB)

Tehnično-komercialni opis:

 Tehnično komercialni opis.docx ( kB)