Podčetrtek, Zdraviliška cesta

Kakšno stanovanje iščete?

PODČETRTEK – Zdraviliška cesta 28 A


Občina Podčetrtek je ena od novoustanovljenih občin v Sloveniji. Uradno je začela delovati v letu 1995 in zavzema 60,6 km2. Na območju občine živi v 26 naseljih oziroma v 5 krajevnih skupnosti 3529 prebivalcev. Nastala je kot ena izmed šestih občin na ozemlju nekdanje občine Šmarje pri Jelšah.

Občina se razteza v smeri S-J ob mejni reki Sotli, predvsem v pokrajinah Zgornje in Srednje Sotelsko. Proti notranjosti Slovenije jo omejuje na zahodu Rudnica, na severu Sveta Ema z Roginsko gorco ter Pristavško-Zibiškim poljem, na vzhodu mejna reka Sotla in na jugu severna pobočja Orlice.

Sedež občine je v Podčetrtku, ki je največji kraj na Sotelskem. Razteza se v dolini ob stranski cesti, ki se pri železniški postaji odcepi od glavne ceste Slovenska Bistrica-Mestinje-Brežice. Danes je poleg turizma precej razvito tudi vinogradništvo.

V bližini se nahajajo:

  • vrtec,
  • šola (osnovna šola),
  • zdravstveni dom,
  • center starejših, 
  • zdravilišče Atomske toplice (terme Olimia),
  • Minoritski samostan Olimje
  • Jelenov greben
  • gasilska postaja,
  • nekaj podjetij, trgovskih centrov,
  • železniška in avtobusna postaja.

 

Stanovanja so vseljiva takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno 27.5.2021.

Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica.

energetska izkaznica-Podčetrtek blok B2.pdf ( kB)

Ljubljana Brdo

Soseska Zeleni Gaj na Brdu v Ljubljani je zgled gradnje kakovostnih in funkcionalnih stanovanj ...

Mozirje, Podrožnik

Stanovanjsko poslovna stavba Podrožnik Mozirje se nahaja ob cesti »Na trgu« nasproti upravnega središča Mozirje.

Mežica, Trg svobode 11

Poleg mesta Mežica, ki predstavlja urbano in upravno središče občine ter premore blizu 3.500 prebivalcev.

Lenart v Slovenskih goricah

Lenart je središče Slovenskih goric, njihovega najbolj značilnega in osrednjega dela. V občini se združujeta mestni utrip in pridih podeželja, saj leži na višji terasi med potokoma Globovnica in Velka. Stanovanjski objekt se nahaja v samem centru Lenarta