Podčetrtek, Zdraviliška cesta

Kakšno stanovanje iščete?

PODČETRTEK – Zdraviliška cesta 28 A


Občina Podčetrtek je ena od novoustanovljenih občin v Sloveniji. Uradno je začela delovati v letu 1995 in zavzema 60,6 km2. Na območju občine živi v 26 naseljih oziroma v 5 krajevnih skupnosti 3529 prebivalcev. Nastala je kot ena izmed šestih občin na ozemlju nekdanje občine Šmarje pri Jelšah.

Občina se razteza v smeri S-J ob mejni reki Sotli, predvsem v pokrajinah Zgornje in Srednje Sotelsko. Proti notranjosti Slovenije jo omejuje na zahodu Rudnica, na severu Sveta Ema z Roginsko gorco ter Pristavško-Zibiškim poljem, na vzhodu mejna reka Sotla in na jugu severna pobočja Orlice.

Sedež občine je v Podčetrtku, ki je največji kraj na Sotelskem. Razteza se v dolini ob stranski cesti, ki se pri železniški postaji odcepi od glavne ceste Slovenska Bistrica-Mestinje-Brežice. Danes je poleg turizma precej razvito tudi vinogradništvo.

V bližini se nahajajo:

  • vrtec,
  • šola (osnovna šola),
  • zdravstveni dom,
  • center starejših, 
  • zdravilišče Atomske toplice (terme Olimia),
  • Minoritski samostan Olimje
  • Jelenov greben
  • gasilska postaja,
  • nekaj podjetij, trgovskih centrov,
  • železniška in avtobusna postaja.

 

Stanovanja so vseljiva takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno 27.5.2021.

Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica.

energetska izkaznica-Podčetrtek blok B2.pdf ( kB)

Tehnično-komercialni opis:

 Tehnično komercialni opis - Podčetrtek.pdf ( kB)

Borovnica

V prijetem barjanskem naselju, le 30 kilometrov od Ljubljane, vas čaka soseska, ki leži v objemu neokrnjene narave, a premore ...

Sv. Ana v Slovenskih goricah

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric.

Slovenj Gradec, Ozare

Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter gospodarsko, pravno, šolsko, bančno, zdravstveno, informacijsko, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije.

Ljubljana, Novo Brdo

Širši prostor Brda, Vrhovcev zaznamuje kvaliteten odprti prostor z veliko urejenega in naravnega zelenja, kjer prevladuje točkovna individualna stanovanjska gradnja, ki širšemu območju vzpostavlja obstoječo identiteto. Ožje območje predmetne lokacije je pridobilo novo identiteto znotraj zelenega sistema s stanovanjskim naseljem BRDO 1 in malo odmaknjenim Tehnološkim parkom, ki sta se s svojim urbanističnim merilom nekoliko oddaljila od merila okoliške individualne pozidave.