Črnomelj, ulica Moša Pijade 7

Kakšno stanovanje iščete?

ČRNOMELJ – Ulica Moša Pijade 7

Občina Črnomelj se nahaja na skrajnem jugovzhodu Slovenije z najjužnejšo točko države v vasi Kot v Krajevni skupnosti Sinji vrh. Obsega 339,9 km2 površine kar predstavlja preko 50% vse površine Bele krajine, zato je občina Črnomelj tudi največja občina v Beli krajini. Občina šteje nekaj manj kot 15.000 prebivalcev in sodi tako po površini kot po številu prebivalcev med večje slovenske občine. V občini je 122 naselij v 13-ih krajevnih skupnostih.

Mesto Črnomelj leži na obeh straneh sotočja rek Lahinje in Dobličice, je sedež občine in ima nekaj več kot 5.000 prebivalcev. Je kulturno, zaposlitveno, oskrbno in upravno središče večjega dela Bele krajine. Za staro mestno jedro je značilna strateška lega na varnem pomolu v okljuku reke Lahinje.

Povezan z ostalo Slovenijo se je Črnomelj na začetku 20. st. naglo moderniziral. Ob izbruhu 2. sv. vojne so ga okupirali Italijani in ga držali vse do kapitulacije. Tedaj je postal Črnomelj središče osvobojenega ozemlja, središče svobodne Slovenije, v katerem so bili postavljeni temelji slovenske države.

 

V bližini se nahajajo:

 • vrtci,
 • šole (osnovna šola, glasbena šola, srednja šola),
 • župnija,
 • zdravstveni dom, 
 • dom starejših občanov,
 • policijska in gasilska postaja,
 • knjižnica,
 • kulturni dom, 
 • mladinski center,
 • Mestna muzejska zbirka Črnomelj,
 • nekaj podjetij in trgovskih centrov,
 • železniška in avtobusna postaja.

 

Stanovanja so vseljiva takoj.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno 26.8.2021.

Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica.

 energetska-izkaznica-Čardak-Gurs.pdf ( kB)