Slovenj Gradec, Ozare

Kakšno stanovanje iščete?

SLOVENJ GRADEC OZARE – Ozare 66 in 67 

Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter gospodarsko, pravno, šolsko, bančno, zdravstveno, informacijsko, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije. 

Občina Slovenj Gradec meri kar 174 km2 z 16.576 številom prebivalstva, kjer samo mesto Slovenj Gradec beleži 7249 prebivalcev. Občina je preko regionalne ceste Maribor-Dravograd-Slovenj Gradec-Velenje prometno povezana s preostalim delom Slovenije. Starodavno mesto v kotlini med Pohorjem in Uršljo goro je tudi slovenski sinonim za kulturno središče, kjer se bogato izročilo preteklosti povezuje s sodobnim utripom. 

Mesto je poznano po umetnikih ter številnih kulturnih in družabnih prireditvah. Številne družine mojstrov umetnostnih obrti v 15. in 16. stoletju je vzcvetela v času baroka. Pasarske, pozlatarske in podobarske delavnice in kasnejše umetniške so oblikovale mesto. Med najpomembnejšimi sta bili slikarska družina Strauss in kiparska mojstra Janez in Jurij Mersija. Med najznamenitejše kulturne ustanove spadata Rojstna hiša Huga Wolfa (svetovno znanega skladatelja) in Paučkove bolnišnice (skrivne partizanske bolnišnice, ki so delovale med 2. svetovno vojno). 

Živahna kulturna dejavnost je mestu podarila dobra priporočila za tujino, tako da mu je leta 1989 OZN (Organizacija združenih narodov) podelila eminentni častni naziv – mesto Glasnik miru. Poleg številnih nagrad za urejenost je Slovenj Gradec prejel tudi naziv Zelena turistična destinacija.

V bližini se nahajajo: 

 • vrtci 
 • šole (osnovna šola, srednja šola, gimnazija, glasbena šola), 
 • knjižnica, 
 • župnija,  
 • upravna enota, 
 • splošna bolnišnica,  
 • zdravstveni dom, 
 • policijska in gasilska postaja,  
 • Koroški dom starostnikov, 
 • Koroški pokrajinski muzej, 
 • Koroška galerija likovnih umetnosti, 
 • grad Rotenturn, 
 • nekaj podjetij, trgovskih centrov, 
 • železniška in avtobusna postaja. 

 

Stanovanja so vseljiva takoj. 

 

Tehnično komercialni opis:

 Tehnično komercialni opis.pdf
 
Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno 29.11.2021. 

 
Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica.

 Ozare 1 - izvedeno stanje EI - energetska_izkaznica.pdf

 Ozare 2 - izvedeno stanje EI – energetska_izkaznica.pdf

Pekrska gorca, Maribor

Maribor na vseh ravneh pripoveduje bogato zgodbo o prepletu ustvarjalnosti, znanja in usmerjenosti v napredek; o okolju, kjer se dobro počutijo tisti, ki v njem ustvarjajo in živijo. Po zaslugi kakovostne infrastrukture, odlične geolokacije, ki ga umešča v samo središče Evrope in vpetosti v logistično mrežo, je Maribor prvovrstno poslovno okolje za razvoj ali nadgradnjo poslovnih priložnosti.

Ljubljana, Novo Brdo

Širši prostor Brda, Vrhovcev zaznamuje kvaliteten odprti prostor z veliko urejenega in naravnega zelenja, kjer prevladuje točkovna individualna stanovanjska gradnja, ki širšemu območju vzpostavlja obstoječo identiteto. Ožje območje predmetne lokacije je pridobilo novo identiteto znotraj zelenega sistema s stanovanjskim naseljem BRDO 1 in malo odmaknjenim Tehnološkim parkom, ki sta se s svojim urbanističnim merilom nekoliko oddaljila od merila okoliške individualne pozidave.

Slovenj Gradec, Ozare

Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter gospodarsko, pravno, šolsko, bančno, zdravstveno, informacijsko, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije.

Novo mesto

Stanovanjski objekt B2 se nahaja v sklopu obstoječega naselja v Podbrezniku pri Novem mestu.